Koncert u Katedrali za djecu Benina

Na koncertu su se prikupljali dobrovoljni prilozi za izgradnju školske kuhinje
Objavljeno: 18.05.2010. 10:21

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Sino? je u prepunoj Varaždinskoj katedrali održan dobrotvorni koncert u organizaciji me?unarodne udruge Marijini obroci. Skladbe popularne klasi?ne glazbe izvodili su Katedralni zbor Chorus angelicus i Varaždinski komorni orkestar sa solistima Valentinom Fija?ko, Doroteom Ili?i? i Armandom Puklavcem. Na koncertu su se prikupljali dobrovoljni prilozi za izgradnju školske kuhinje i pripremu toplih obroka u Osnovnoj školi u selu Hondji u Beninu, rodnom mjestu vele?asnog Odilona, koji je prošle godine bio župni vikar u župi sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu. Izgradnjom školske kuhinje u tom izrazito siromašnom afri?kom selu omogu?it ?e se da djeca svaki dan dobivaju topli obrok, ?ime ih se dodatno motivira da do?u u školu.

Varaždinski forum

Podijeli

(rv) 18.05.2010.

Komentari