Kulturnom centru ime Ivana Rabuzina

Kulturni centar s Gradskom knjižnicom i čitaonicom u Novom Marofu dobio je
Objavljeno: 09.12.2010. 08:39

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Kulturni centar s Gradskom knjižnicom i ?itaonicom u Novom Marofu dobio je uporabnu dozvolu, a nosit ?e ime proslavljenog slikara naive Ivana Rabuzina. - Otvorenje centra ipak ?e biti na prolje?e, oko Rabuzinova ro?endana, dok uredimo i interijer - kaže novomarofski gradona?elnik Darko Hreni?. Centrom ?e upravljati Pu?ko otvoreno u?ilište, koje je nakon tri natje?aja napokon dobilo ravnatelja. Za gradnju centra, 10 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iz programa EIB II – Europske investicijske banke za integralni razvoj lokalne samouprave. Za ostatak novca, odnosno 18 milijuna kuna, gradska se uprava kreditno zadužila na rok od 10 godina. Kod kulturnog centra uredit ?e se i park, a ure?uje se i Ulica Antuna Mihanovi?a, koja je bila potpuno devastirana.

Podijeli

eVarazdin.hr 09.12.2010.

Komentari