Ministarstvo kulture raspisalo je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. Godinu uvršteni su godišnji i trogodišnji programi i projekti:

-  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
-  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
-  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
-  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
-  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
-  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
-  knjižnične djelatnosti;
-  izdavanja knjiga;
-  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
-  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
-  književnih programa u knjižarama;
-  arhivske djelatnosti;
-  muzejsko-galerijske djelatnosti;
-  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
-  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
-  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
-  međunarodne kulturne suradnje;
-  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
-  nabave informatičke opreme.

Svi uvjeti natječaja objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva kulture.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka, od 21. srpnja do 19. rujna 2014. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2015. godine.

Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednome od naznačenih rokova.

 

Komentari

24.07.2014. 11:46h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Ilustracija