GRAD PRELOG

U okviru projekta „Za obitelj“ Dječjem vrtiću Fijolica stigla oprema vrijedna 241.935,00 kuna

Objavljeno: 13.06.2020. 20:09

Zadnja izmjena: 13.06.2020. 20:19

U okviru projekta „Za obitelj“, čiji je korisnik Grad Prelog, a čije je financiranje osigurala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, nabavljena je oprema za Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog u vrijednosti 241.935,00 kuna.

Nabavljen je namještaj za opremanje 4 sobe dnevnog boravka u vrijednosti 147.232,50 kuna te 4 kompleta unutarnjih didaktičkih igračaka u vrijednosti 94.702,50 kuna. Nabava namještaja za opremanje soba dnevnih boravaka dječjih vrtića partnera na projektu odrađena je na temelju provedenog postupka javne nabave, u kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Mega drvo d.o.o. iz Murskog Središća. 

U okviru provedenog postupka javne nabave za Dječji vrtić „Fijolica“ nabavljen je namještaj za opremanje četiri sobe dnevnog boravka, između ostalog dječje stolice i stolovi, stolovi za odgojitelje, kutni ormarići, drveni elementi za slikovnice i likovni materijal te razni drveni elementi s policama i pretincima za plastične kutije.

U okviru provedenog postupka javne nabave za Dječji vrtić „Fijolica“ nabavljena su četiri kompleta unutarnjih didaktičkih igračaka. Između ostalog, imitativne igre u centru obitelji dopunjene su kvalitetnim lutkama i kolicima, centar čitanja i pisanja dopunjen je didaktičkim igralima u obliku „aviona“ i „automobila“ u koji se mogu staviti slikovnice, magnetnim konstruktorima, senzoričkim kockama i zidnim pločama upotpunjen je istraživačko – senzorni centar, glazbeni centar glazbenim torbama s instrumentima, a tu su i podloga za vježbu te kompleti za motoriku.

Kako je istaknula ravnateljica Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, naglasak je stavljen na nabavu primjerenog namještaja i poticajnih didaktičkih sredstava jer prostorno – materijalno okruženje treba poticati dječju autonomiju, međusobnu suradnju i kvalitetnu interakciju u malim skupinama, kao i omogućavati slobodno kretanje djece i izmjenu aktivnosti.

Nabava opreme je još jedna od aktivnosti projekta kojom se nastoji osigurati unaprjeđenje usluga u pet dječjih vrtića partnera s područja Međimurske županije, Dječjem vrtiću „Fijolica“ Prelog, Dječjem vrtiću „Vesela loptica“ Prelog, Dječjem vrtiću „Kockavica“ iz Svete Marije, Dječjem vrtiću „Žibeki“ iz Čakovca te Dječjem vrtiću „Klinčec“ iz Donje Dubrave.

Provedba projekta krenula je u rujnu 2018. godine i trajati će do ožujka 2021. godine, a ukupna vrijednost projekta je 11.888.727,74 kuna (100% financiranje).

Komentari