Postojanje prostitucije uobičajena je društvena pojava od davnih dana pa sve do današnjih dana. Razlika je u tome što je nekada taj zanat bio legaliziran, a danas to nije. Prostitucija je postojala i svojevremeno bila legalizirana i u Varaždinu sve do 1934. godine, a kako se zvao ugledni gradski liječnik koji je bio zadužen za pregled 'prijateljica noći' i gdje je imao svoju ordinaciju, saznajte u nastavku. 

Nekada je u Hrvatskoj, pa tako i u Varaždinu prostitucija bila legalna djelatnost, sve do 1934. godine kada je legalno bavljenje ovim 'obrtom' zabranjeno. Zanimljiv je podatak da je 1908. godine, Varaždincima svoje usluge pružalo 12 legalnih prostitutki, a njihova obveza je bila da idu 3 puta mjesečno na pregled tadašnjem uglednom varaždinskom liječniku Hinku Blau, kako bi se spriječilo prenošenje zaraznih spolnih bolesti.

Spomenuti gradski fizik Hinko Blau svoju je ordinaciju za pregled 1906. godine imao u dobro poznatoj palači Herzer gdje je i stanovao do svoje smrti 1928. godine, a danas se tu nalazi svima dobro poznati Entomološki postav varaždinskog Gradskog muzeja. Osim obaveznog pregleda prostitutki, tada je postojala i odluka o obaveznom zdravstvenom pregledu krčmi, gostiona i svratišta u Varaždinu.

Komentari

10.03.2018. 19:40h Zadnja izmjena: 11.03.2018. 10:21