Varaždinske barokne večeri: Bečki dječaci na otvorenju tek dio sjajnog programa

Objavljeno: 16.06.2012. 10:45

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:16

Od 21. rujna do 2. listopada Varaždin ?e ponovno živjeti u duhu barokne glazbe. Na današnjem sve?anom prijemu i predstavljanju programa u Trakoš?anu objavljen je bogat i sadržajan program Varaždinskih baroknih ve?eri koji ?e obuhvatiti više od 20 koncerata poznatih doma?ih i stranih glazbenika. Najve?e zvijezde ovogodišnjeg festivala svjetski je poznati Zbor be?kih dje?aka koji ?e zajedno s Bach konsortom iz Be?a otvoriti Barokne ve?eri u petak 21. rujna u varaždinskoj katedrali.

- Otvorenje ovogodišnjih 42. Varaždinskih baroknih ve?eri bit ?e senzacionalno i jedan od zasigurno najve?ih kulturnih doga?anja ove godine u cijeloj Hrvatskoj. Bit ?e to glazbeni spektakl, za koji ve? sada vlada veliki interes. Nakon dvije godine pregovaranja uspjeli smo dogovoriti gostovanje tog svjetski poznatog zbora, a iz ovogodišnjeg programa teško da se mogu "izvu?i" neki od programa, jer svaki je poseban i mogu re?i da sam presretan što smo uspjeli osigurati dolazak renomiranih doma?in i inozemnih glazbenika i ansambla koji ?e ciljano sti?i u Varaždin, koji ustinu ima priliku u idu?im godinama postati upravo na ovim odli?nim temeljima centar kulturnog elitnog turizma. Stoga je potrebno što snažnije povezivati Festival s turizmom –naglasio je Davor Bobi? ravnatelj Varaždinskih baroknih ve?eri.

Što se gostovanja Zbora Be?kih dje?aka ti?e, objasnio je kako u svjetski poznatom zboru djeluju ?etiri zbora, ravnopravna po kvaliteti, a u Varaždin ?e na otvorenje sti?i postava od 50 Be?kih dje?aka, ?iji je predstavnik ju?er boravio na Trakoš?anu i u Varaždinu oduševivši se prirodom, arhitekturom i bogatim povijesnim naslije?em ovoga kraja. Partnerstvom Varaždina i Republike Austrije, koja je ove godine zemlja partner VBV-a produbljuju se u sadašnjosti povijesne veze koje su vezivale "mali Be?" kako od milja se naziva Varaždin s Austrijom, zaklju?io je Bobi?.

 Austrijska veleposlanica u Hrvatskoj Andrea Iki? Bohm naglasila kako je iznimno ponosna na partnerstvo i suradnju, pohvalivši organizatore za odli?an program.

- Jako sam sretna što je potvr?eno partnerstvo jer su Varaždinske barokne ve?eri doga?aj poznat ne samo u Hrvatskoj i Austriji, ve? i mnogo šire. Imamo odli?ne veze koje treba njegovati i razvijati. Kada sam vidjela kako su organizatori entuzijasti?ni i odlu?ni u želi da Zbor Be?kih dje?aka dovedu u Varaždin na vaš Festival odlu?ila sam pomo?i koliko je to u mojoj mo?i - istaknula je veleposlanica Iki? Bohm, koja je i najavila kako ?e nesporedno prije sve?anog otvorenja 42. Varaždinskih baroknih ve?eri biti uprili?ena i izložba u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma.

Prijemu u Trakoš?anu nazo?ili su poljski i indonezijski veleposlanik akreditirani u Hrvatskoj, izaslanice Predsjednika Hrvatske i ministrice kulture, varaždinski župan Predrag Štromar i zamjenik varaždinskog gradona?elnika Vjeran Radeli?, Pavao Parat-direktor regionalnog centra Zagreba?ke banke, generalnog spornzora VBV-a te  brojni drugi gosti.

U svom obra?anju poljski veleposlanik u RH Wieslav Tarka prisjetio se prošlogodišnjeg partnerstva njegove zemlje s Varaždinskim baroknim ve?erima, naglašavaju?i kako je to bio jedan od klju?nih kulturnih doga?anja za vrijeme Poljskog predsjedanja Europskom unijom, a zahvalio je organizatorima što su u program ovogodišnjeg festivala uvrstili i poljskog orguljaša Angreza Bialka koji ?e nastupiti na orguljama varaždinske katedrale.

U programu ovogodišnjeg festivala je i barokna komi?na opera "Los Elementos" koju ?e izvesti orkestar i solisti Le tendre amour, koji su ve? oduševili festivalsku publiku, bit ?e održani i koncerti uz baroknu kavu, te uz svije?e, a po prvi puta bit ?e uprili?en barokni koncert uz tradicionalnu berbu grož?a na Vinskom vrhu na kojem ?e nastupiti glazbenici Hrvatskog baroknog ansambla koji su svojim nastupom uveli?ali i predstavljanje programa 42. Varaždinskih baroknih ve?eri na Trakoš?anu.

 

Komentari