Studenti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu (FOI), Luka Juraga, Denis Knežević i Kristijan Jedvaj prijavili su se na natječaj Poslovnog dnevnika 'Hrvatska pamet Hrvatskoj' s projektom Vobiscum, piše Poslovni dnevnik.

Njihova ideja je pokrenuti biciklističku kurirsku službu za dostavu paketa u gradu Varaždinu. "S obzirom na to da je Varaždin poznat kao grad bicikala, zašto ne bismo to primijenili i u poslovanju. Sam naziv Vobiscum dolazi od latinskog izraza koji u doslovnom prijevodu znači 'S vama', odnosno, Vobiscum bi u svakom trenutku bio tu, kada bilo tko zatreba kurirske usluge. Uz primjenu jeftinog oblika putovanja, pruža se prilika za snižavanjem cijena, pa bi ove usluge bile pristupačnije većem broju građana", istaknuli su na početku razgovora autori prijekta Vobiscum čije bi poduzeće bilo locirano u Varaždinu. Vrijednost samog ulaganja u projekt procijenili su na 64.800 kuna, uzevši u obzir vrijednost sve potrebne pokretne i nepokretne imovine, te sredstva potrebna za ljudske resurse.

Na početku bi im trebalo šest djelatnika, od kojih bi petoro bilo dostavljači a jedan referent koji bi vodio računa o pismima i paketima te koordinirao dostavljače. Cijela ideja je, kažu, nastala kao posljedica potrebe za projektnim zadatkom na fakultetu. "Razmišljajući o tome koju bismo temu uzeli, započeli smo raspravu o problemima prijevoza, o tome kako je sve skupo te kako je jako teško kretati se po gradu. U jednom trenutku pojavilo se rješenje. S obzirom na to da su kurirske usluge dosta skupe te da im je zbog pješačkih zona i jednosmjernih ulica dosta otežano kretanje po gradovima, odlučili smo doskočiti tome problemu. Naime, ako bismo prevozili pakete biciklima, smanjili bi probleme gradskih gužva i jednosmjernih ulica, a s obzirom na niže troškove vozila i manje potrebe za gorivom, uvidjeli smo odličnu priliku kako ljudima pojeftiniti usluge koje stalno koriste", zaključili su autori projekta.

Njihova strategija zasnovana je na potrebi dostave paketa u relativno kratkom vremenu uz niske troškove. Naime, smanjenje troškova poslovanja pruža priliku za smanjenjem cijene dostave, što bi se trebalo dobro odraziti na  klijente. "Naša strategija bila bi dijelom preuzimanje klijenata od već postojećih kurirskih službi, a dijelom, stvoriti pozitivnu klimu i privući ljude da koriste naše usluge. Misija je stvoriti brzo, efikasno i jeftino okruženje, kako bi ljudi mogli lakše slati pakete unutar gradova uz nisku naknadu. Naša vizija je postati poduzeće kojem se vjeruje te se proširiti i na ostale gradove u Hrvatskoj u kojima postoji potreba za ovakvim oblikom poslovanja. Cilj je na temelju niskih cijena, ali uz veliki dnevni promet stvoriti profit, što bi otvorilo mogućnost za širenje poslovanja. Glavni razlog jest omogućiti što većem broju građana da koristi usluge ekspresne dostave što se do sad zbog visokih cijena činilo nemogućom misijom", ističu Juraga, Knežević i Jedvaj koji su na temelju istraživanja tržišta i trenutačne situacije došli do zaključka da u cijeloj Hrvatskoj postoji samo jedno poduzeće koje pruža iste usluge, i to u Zagrebu.

Tu su uvidjeli najveći potencijal i priliku za otvaranjem poduzeća u Varaždinu. "U Hrvatskoj u ovom trenutku postoji dosta poduzeća koja se bave dostavom pisama i paketa, ali s obzirom da koriste 'skupa' prijevozna sredstva, njihove su cijene dosta visoke u odnosu na naše buduće cijene. Osim toga mobilnost bicikala u većim gradovima ipak je daleko veća od mobilnosti automobila koji imaju problema s prometom, ali i ulicama koje nisu namijenjene za motorna vozila. S obzirom na to da pet naših dostavljača može dostavljati pakete na bilo koju lokaciju u Varaždinu, tu smo vidjeli odlučujuću prednost pred konkurencijom", objašnjavaju studenti FOI-a te navode da bi prije početka poslovanja bilo potrebno podijeliti grad u zone da bi se efikasno pružala usluga. Zone bi, kažu, odredili prema prigradskim naseljima i 'kvartovima' u gradu.

Izvor: Poslovni dnevnik

Komentari

07.08.2015. 15:38h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:05

Foto: ilustracija

Izvor: www.city-connect.org