Josip Novak iz Luke razbija predrasude i na svom imanju zapošljava Rome

Josip Novak s Romima koji mu pomažu na imanju

Objavljeno: 08.11.2014. 17:05

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Nikola Kokotec

Obitelj Novak iz Luke pored Ludbrega u svojem posjedu ima deset hektara poljoprivrednog zamljišta. Na toj površini sade kukuruz i pšenicu, a posjeduju vinograd, peradarnik sa 6,000 pili?a te sedam krma?a i 30 odojaka.

Josip Novak na svojem imanju je od malih nogu, a prije tri godine kada mu je žene imala ozbiljnih zdravstvenih problema odlu?io je da treba pomo?. Dosjetio se da bi mu u radovima mogli pomo?i pripadnici romske nacionalnosti koji stanuju u Sv. ?ur?u.

- Susjedi su nas ?udno gledali i strahovali da im naši radnici ne bi nešto ukrali. Govorili su da ?e Romi prositi i pri?ali su da su ponovo stigli "Novakovi cigani", no rije? o vrlo marljivim radnicima – rekao je Josip Novak.

Prije tri godine s radom na njegovom imanju zapo?eo je Senad Oršuš, a kako se odselio zamijenio ga je Damir Oršuš, a trenutno im pomaže 17-godišnji Samir Horvat.

- Jako sam zadovoljan na imanju. Gospodin Novak je vrlo ljubazan prema meni te nema nikakvih nesuglasica i nikada ih nije bilo. Novakovi se vrlo srda?no odnose prema meni te mi uvijek ?eka kavica i tri topla obroka – rekao je Samir Horvat.

Osim Samira koji gotovo svakodnevno pomaže Novakovima, Novak sura?uje s više pripadnika romske nacionalne manjine. Ako ima posla za dvojicu radnika, uz Samira tu je i njegov brat Roman Horvat.

- Zahvalan sam gazdi Josipu što mi omogu?uje da radim. Tako prehranjujem obitelj i sretan sam zbog toga – rekao je Roman Horvat.

Kada ima ve?e radove, kao što je naprimjer ?iš?enje peradarnika, Novaku do?u pomo?i i Radovan te Svetozar Oršoš.

- Novak je odli?an ?ovjek, uvijek nam plati za odra?eni posao te nam da jesti i piti. Tako?er kupi nam i cigarete te smo mu  jako zahvani na svemu – istaknuo je Radovan Oršoš.

Novak isti?e da je vrlo zadovoljan što pomaže Rome, a isti?e da je njihov krucijalni problem što ne znaju s novcem.

- Nikada nisam imao nikakvih problema s Romima. S dvorišta nije nestala ni jedna stvar, no njihov glavni problem je što brzo potroše novce. Uglavnom na alkohol jer ih jednostavno društvo povu?e za sobom pa ih mi znamo pošpotati – dodao je Novak te predložio rješenje za romsku nacionalnu manjinu.

- Treba im dati što više posla i ne imati predrasude prema njima. Ništa se ne?e posti?i ako ?e primati socijalne pomo?i, a ne?e mo?i prona?i posao – zaklju?io je Novak.

Tekst je prenesen iz besplatnog mjese?nika 30 dana.

Komentari