S obzirom na konstantno opadajuću kvalitetu suvremenog života, uzrokovanu stresom i raznim zagađenjima, zdravstveni turizam i na sjeverozapadu Hrvatske poprima sve značajniju ulogu u revitalizaciji psiho-fizičkih sposobnosti čovjeka.

Potencijal njegovog razvoja na hrvatskom sjeverozapadu prepoznala su i trojica mladih, ambicioznih fizioterapeuta te jedan kineziolog koji su, zahvaljujući vlastitom obrazovanju i poduzetničkom duhu, osnovali tvrtku „Lumbalis“.

Bilo je to sredinom 2013. godine u svrhu samozapošljavanja, međutim LiffeClass Terme Sveti Martin „Lumbalis“ su ubrzo prepoznale kao propulzivnog i odgovornog partnera te s njima sklopili dugoročni ugovor o najmu poslovnog prostora u sklopu njihovih termi.

Afirmacija

Unatoč tome što tvrtka nema dugu povijest poslovanja, kontakti osnivača u turističkim i zdravstvenim krugovima te potrebna stručna znanja i vještine, doprinijeli su i njezinoj brzoj afirmaciji na tržištu.

Lumbalis centar nalazi se u unutar Lifeclass terma Sveti Martin na 400 kvadrata moderno opremljenog prostora. Bavi se zdravstvenim turizmom na području fizikalne terapije, a njihova specijalnost je rješavanje tegoba kralježnice.

Za odlične rezultate na području rješavanja tegoba kralježnice zaslužni su visoko školovani fizioterapeuti, a pritom oko 40 posto njihovog ukupnog prometa čine strani turisti.

Strani gosti dolaze zbog cijene i kvalitete usluge pa se na području zdravstvenog turizma svake godine bilježi porast. Strani korisnici usluga dolaze i kao gosti hotela i toplica u sklopu kojih Lumbalis posluje, a budući da ih karakterizira veća kupovna moć, mlada tvrtka svoj fokus odlučila je staviti upravo na njih.

Međutim, da bi klijenteli navikloj na puno u Hrvatskoj mogli pružiti još više, uz pomoć varaždinske Fine'sa Grupe, poznate tvrtke za menadžment financija i investicija, svoju ponudu odlučili su dodatno proširiti nabavkom kombiniranog terapijskog uređaja.

Prepoznala ih i Županija

Naime, Fine'sa Grupa pomogla je ishoditi turističku potporu Međimurske županije, a realizacijom tog projekta Lumbalis će zadovoljiti rastuću tržišnu potražnju.

S obzirom da kombinirani terapijski uređaj omogućuje dvokanalnu terapiju, lasersku terapiju i ultrazvuk, može se slobodno reći da je to ujedno i korak k općenitom razvoju zdravstvenog turizma na sjeveru Hrvatske, što je prepoznala i Međimurska županija.

Direktor Lumbalisa Miloš Rok prilikom instalacije novih uređaja riječima na tom tragu izrazio je veliko zadovoljstvo.

- Ovakve mjere su dobre za nas poduzetnike početnike i drago mi je da je zdravstveni turizam prepoznat od strane Županije kao oblik turizma koji ima potencijala ne samo na našem tržištu već i šire. Želio bih, međutim, istaknuti kako sve to ne bi bilo moguće bez sveobuhvatne pomoći podrške Finesa Grupe koja nam je izradila poslovni plan, podnijela projektnu prijavu te pomogla u komunikaciji sa Županijom i dobavljačima – rekao je Miloš Rok.

Neophodna sinergija

Libor Weiser, predsjednik uprave Fine'sa Grupe naveo je da Lumbalis, kao i brojni drugi partneri koje Finesa Grupa prati, koristi sinergijski učinak projektnog savjetovanja i ostalih usluga management counsultinga kao što su upravljanje bilancom, kontroling, računovodstveno savjetovanje i drugo, jer se na taj način stvaraju kvalitetniji preduvjeti za ulazak u nove razvojne projekte i ishođenje bespovratnih sredstava.

Komentari

05.09.2015. 14:31h Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:16

Foto: FOTO: Siniša Sović

Izvor: Finesa Grupa izradila im je poslovni plan, podnijela projektnu prijavu te pomogla u komunikaciji sa Međimurskom županijom i dobavljačima