anđelko stričak

'Zašto tvrdim da će Varaždinci triput platiti bale, te da je Batinić znao za kamenolom'

'Novi natječaj za zbrinjavanje otpada brine me iz razloga što nije riješeno pitanje postojećeg ugovora o interventnom zbrinjavanju te koncesije, koji su još uvijek važeći. Ako će Grad zbog toga morati platiti odštetu, doći ćemo do toga da ćemo zbrinjavanje jedno te istog otpada doslovno platiti triput', tvrdi župan Stričak...

Piše: Alen Matušin

Objavljeno: 08.08.2022. 08:41

Zadnja izmjena: 08.08.2022. 08:55

Konačno rješavanje bala u Brezju, kamenolom pokraj Ivanca i akcija OLAF-a, tri su teme koje su dominirale proteklih tjedana. Sa županom Anđelkom Stričakom razgovarali smo o svakoj od njih, a ovo su njegovi odgovori na naša pitanja.

  • Kada je Fond odobrio 70 milijuna kuna za bale, stekao se dojam kako ste kao Županija i Grad "zajedno" u tome. Ispada da nije tako? 

Grad Varaždin i četiri općine, s čijih područja se komunalni otpad dovozio i balirao u Brezju, nalaze se na području Varaždinske županije, no Županija tada, a niti dan danas nije bila uključena u donošenje ikakvih odluka. U državnom proračunu, odnosno proračunu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već niz godina postoji stavka kojom se predviđa sufinanciranje zbrinjavanja baliranog otpada u iznosu od 40 posto. Hoće li to biti 70 milijuna kuna, više ili manje, znat ćemo tek kada će biti poznati ukupan trošak zbrinjavanja tog otpada. Međutim, mene više brine novi natječaj za zbrinjavanje bala, bez da je riješeno pitanje postojećeg ugovora o interventnom zbrinjavanju otpada te koncesije, koji su još uvijek važeći. To znači da će Grad po njima morati platiti odštetu. Time dolazimo u situaciju da će Varaždinke i Varaždinci platiti zbrinjavanje tog jednog te istog otpada doslovno tri puta.

  • Kako to obrazlažete? 

Budući da su tvrtke koje su potpisale ugovor o interventnom zbrinjavanju, odnosno dobile koncesiju, tužile Grad da im se predaju bale na zbrinjavanje, najvjerojatnije su spremi taj posao odraditi po tada ponuđenim cijenama. S obzirom da je kazneni postupak u slučaju „bale“ pravomoćno okončan oslobađajućom presudom, najoptimalnije bi bilo tim tvrtkama ponuditi mogućnost zbrinjavanja bala. U slučaju da ne bi bili u mogućnosti obaviti taj posao, Grad bi bio u daleko boljoj poziciji.

'Batinić je za sve znao'

Prizor sa svečane sjednice u Ivancu, na kojoj je javno zaiskrilo između župana i gradonačelnika Ivanca

  • Reakcije je izazvala i vaša tvrdnja da je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić bio upoznat s namjerom da se aktivira kamenolom. Čime to potkrijepljujete? 

Gospodin Batinić je na zboru građana sâm javno iznio da je prvu informaciju o kamenolomu dobio u travnju ove godine. Međutim, navedeni „kamenolom“ nalazi se u susjednoj županiji, unesen je u Prostorni plan Općine Budinščina, a od 2019. godine do danas su ishođene sve dozvole za istraživanje tog eksploatacijskog polja. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je još u svibnju prošle godine odobrilo istraživanje mineralnih sirovina na toj lokaciji, a sada su naložili izradu glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Svi ti dokumenti su javno dostupni na službenim stranicama Ministarstva. Stoga me zaista čudi ta njegova „neinformiranost“. Slično je i s njegovim čuđenjem vezano za vodouslužna područja. Naime, na službenim web stranicama Hrvatskog sabora objavljeni su podaci o glasovanju o svim točkama o kojima su raspravljali zastupnici, pa tako i o konačnom prijedlogu Zakona o vodnim uslugama. Iz objavljenih dokumenata jasno je vidljivo da je 28. lipnja 2019. godine gospodin Batinić, tada kao saborski zastupnik, podržao donošenje tog Zakona. Pitam se zašto tada nije tražio mišljenje građana, zašto tada nije tražio referendum te zašto tada nije pokretao peticiju i time pitao građane kako da glasa.

  • Hoće li Zdenko Đuras ponovno biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika Ivanca? 

To prvenstveno ovisi o njemu i gradskoj organizaciji HDZ-a u Ivancu. Da je gospodin Đuras kvalitetan kandidat, smatram da jest. Ima sposobnost okupljanja, krase ga strpljenje i iskrenost te stručnost i iskustvo. Znači, bio bi jako dobar gradonačelnik Grada Ivanca.

'Sada je najvažnije zaštiti Varkom'

'Bilo je izazovno, ali činjenica je da smo proračun županije povećali za 32 milijuna kuna', kaže Stričak

  • Sada, kada su se dojmovi slegli, kako komentirate akciju OLAF-a u Varaždinu? Reformisti kažu da će potencijalni penali biti vaš politički teret, kao i bivšeg gradonačelnika Čehoka. Kako to komentirate? 

Moram vas podsjetiti da je posljednji direktor tvrtke Varkom sa stranačkom iskaznicom HDZ-a bio gospodin Kezelj, negdje do 2013., a za sobom je ostavio i Varkom i Aquatehniku na zdravim nogama, s ugovorenim poslovima za naredne dvije godine, na računu više od 10 milijuna kuna te na posebnom računu 60 milijuna kuna za zbrinjavanje baliranog otpada. Gdje je sve to završilo nakon direktora Kezelja, pitanje je za neke druge direktore i političke opcije, a isto tako i za one koji su ih tada, 2013. godine, imenovali.

Kad govorimo o istragama, ponavljam po ne znam koji put, a to sam često isticao i na sjednicama Županijske skupštine, moj stav je da sve što je sumnjivo tijela progona moraju istražiti i potom jasno izvijestiti javnost što je utvrđeno, je li bilo protuzakonitih radnji ili nije, podiže li se optužnica ili donosi rješenje o odbačaju prijave. Međutim, uz sve to najbitnije je da se tvrtka Varkom zaštiti od mogućih penalizacija. 

  • Kako biste ocijenili prvu polovicu godine s aspekta županijskih projekata? 

Prvih šest mjeseci ove godine bilo je poprilično izazovno, međutim, sve što smo naveli u svojem predizbornom programu ćemo i realizirati. O tome govori činjenica da smo proračun Županije rebalansom povećali za 32 milijuna kuna, od čega je najviše izdvojeno za zdravstvo, obrazovanje, gospodarstvo i poljoprivredu. Za zdravstvo je osigurano dodatnih 16 milijuna kuna, prvenstveno Općoj bolnici Varaždin za završetak opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica. Slijede investicije u školstvu – pet milijuna kuna za izgradnju i uređenje regionalnih centara kompetentnosti u zdravstvu i poljoprivredi pri Medicinskoj, odnosno Srednjoj školi „Arboretum Opeka“. Također 2,5 milijuna kuna je sada osigurano i Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša za subvencioniranje OPG-ova, te također 2,5 milijuna kuna gospodarstvu. 

Dostavljeno izvješće:

Izvješće o ishodu glasovanja o prijedlogu Zakona o vodnim uslugama koje je redakciji dostavljeno iz Ureda župana

Komentari