Komunalno redarstvo Grada Ivanca podsjeća sve vlasnike i korisnike građevina i okućnica te dvorišta poslovnih i stambenih zgrada na zakonske propise.

Vlasnici i korisnici okućnica te dvorišta poslovnih i stambenih zgrada u dijelu koji je vidljiv s površine javne namjene, dužni su održavati. A to znači - redovito kositi travu, obrezivati živicu, uklanjati grmlje, drveće i granje, ukratko, sve ono što ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometa i javne rasvjete.

Ako se površine uredno ne održavaju, komunalni redar rješenjem će narediti  vlasniku ili korisniku da ukloni nedostatke.

Ključne riječi: Grad Ivanec,

Komentari

06.05.2020. 19:53h Zadnja izmjena: 06.05.2020. 19:55