od 1. srpnja....

Uskoro kreće novi način prikupljanja otpada - nove cijene, novi rasporedi, drugačija sortiranja, ali i kazne..

Građani će na svoje kućne adrese dobiti suglasnost o načinu korištenja usluge prikupljanja otpada koju moraju potpisati i vratiti u roku 15 dana. Ukoliko to ne naprave, smatrat će se...

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 27.06.2018. 11:42

Zadnja izmjena: 27.06.2018. 14:40

1. srpnja počinje novi način prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivnog otpada, a tim povodom su predstavnici Čistoče zajedno s dogradonačelnikom Avarom organizirali medijsku konferenciju kako bi još jednom građane podsjetili na njihove dužnosti.

Kako je rečeno na konferenciji, građani će na svoje kućne adrese dobiti materijale i rasporede prikupljanja otpada kao i suglasnost o načinu korištenja usluge prikupljanja otpada koju moraju potpisati i vratiti u roku 15 dana. Ukoliko to ne naprave, smatrat će se da se slažu sa svime što piše u suglasnosti.

Kao što smo već i prije o tome pisali, razvrstavat će se miješani otpad, papir/karton, plastika, biootpad, tekstil, metal i staklo, a sve to s ciljem smanjenja količina prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 50 % do 2023. godine.

Važno je također napomenuti kako će se sada otpad voziti svakih 14 dana, odnosno 2 puta mjesečno, a iz Čistoče napominju kako bi bilo dobro da građani do kraja napune kante miješanog otpada jer ako će se odvoziti poluprazna kanta, cijena će biti ista kao da je puna. Upravo je to varijabilni dio sveukupne cijene, dakle, količina odvoženog otpada, dok je fiksni dio minimalna javna usluga.

Što se stambenih zgrada pak tiče, iz Čistoče poručuju kako stanari moraju pronaći način kako da sugeriraju komunalcima da je njihov kontejner pun i da ga mogu isprazniti, ali i da se moraju pobrinuti da se onemogući pristup trećim osobama, odnosno, da se sami moraju pobrinuti da netko osim stanara ne baca otpad u njihove kontejnere.

Prema riječima gradonačelnika Avara, u gradu se razmišlja o tome koja bi bila najbolja opcija za riješenje problema odlaganja otpada u stambenim zgradama, a opcije su podzemni kontejneri, boxovi oko zgrada ili pak lokoti.

Iako iz Čistoče napominju kako im nije cilj kažnjavati ljude, opomene i kazne su ipak predviđene za onoga tko se neće držati novih pravila. 

 

 

 

 

Komentari