upozorenje

Ako se danas nađete uz obalu Drave, 112 ima važno upozorenje

Objavljeno: 04.08.2020. 19:56

Zadnja izmjena: 05.08.2020. 07:57

Uslijed obilnih oborina koje su pale u gornjem dijelu sliva Drave u Austriji (70-110 mm u 48 sati) i najave novih oborina, doći će do porasta protoka rijeke Drave. Zbog povećanja protoka Drave, povećat će se preljevi na branama hidroelektrana pa bi posebno trebali biti na oprezu izletnici koji će se naći na obalama rijeke Drave. Maksimum protoka rijeke Drave se očekuje tijekom današnjeg dana, ali neće doseći vrijednost kod koje se proglašava redovna obrana od poplava.“

Županijski centar 112 Varaždin

Komentari