lista deficitarnih zanimanja

Ako završite ove fakultete, u Varaždinu bi mogli naći jako dobar posao

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 22.02.2021. 08:38

Zadnja izmjena: 22.02.2021. 11:58

Foto: Ilustracija

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća utvrdit će se Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Deficitarni srednjoškolski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

 • armirač/armiračica
 • automehaničar/automehaničarka
 • fasader/fasaderka
 • zavarivač/zavarivačica
 • tesar/tesarica
 • zidar/zidarka
 • krojač/krojačica
 • limar/limarica
 • elektroinstalater/elektroinstalaterka
 • vozač/vozačica motornog vozila
 • bravar/bravarica
 • instalater/instalaterka kućnih instalacija
 • rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima
 • keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica
 • autolakirer/autolakirerica
 • kuhar/kuharica
 • soboslikar ličilac/soboslikarica ličiteljica
 • konobar/konobarica
 • mesar/mesarica
 • autolimar/autolimarica
 • monter/monterka suhe gradnje
 • stolar/stolarica
 • pekar/pekarica
 • obućar/obućarka
 • galanterist/galanteristica
 • strojobravar/strojobravarica
 • dimnjačar/dimnjačarka
 • prodavač/prodavačica
 • grafičar/grafičarka tiska
 • slastičar/slastičarka
 • tapetar/tapetarka
 • tokar/tokarica
 • staklar/staklarka.

Četverogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

 • Elektrotehničar/elektrotehničarka
 • Medicinska sestra/medicinski tehničar.

Deficitarni studijski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Sveučilišni studiji

 • medicina
 • elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija
 • matematika
 • logopedija
 • farmacija
 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • strojarstvo
 • građevinarstvo
 • engleski jezik i književnost ili anglistika
 • njemački jezik i književnost ili germanistika
 • fizika
 • informatika

Komentari