službeno priopćenje

Crveni križ Varaždinske županije oglasio se u vezi aktualne izbjegličke krize

Objavljeno: 01.03.2022. 18:36

Zadnja izmjena: 01.03.2022. 18:37

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije u suradnji sa Ravnateljstvom Civilne zaštite Varaždinske županije te Varaždinskom županijom aktivno provodi pripreme za prihvat izbjeglog stanovništva iz područja ratom pogođene Ukrajine.

Zadaće koje su u sklopu ovog angažmana za sada dodijeljene Društvu Crvenog križa Varaždinske županije odnose se na aktivnosti Službe traženja (zadaća Službe traženja je provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji), PSPa - psihosocijalne potpore i pomoći (pružanje informacija) te osiguravanja humanitarne pomoći (hrane, higijenskih i ostalih nužnih potrepština).

U otvorenom prihvatnom centru za prijem izbjeglica u Varaždinskim Toplicama Društvo Crvenog križa Varaždinske županije je u suradnji sa GDCK Varaždin pripremilo teren za pružanje psihosocijalne podrške, humanitarne pomoći te usluga Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa u 24 h angažmanu u koji će biti uključena sva Društva Crvenog križa na području varaždinske županije.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije poziva osobe iz Ukrajine koje su ušle u Hrvatsku i smjestile se u privatnom aranžmanu na području Varaždinske županije, da se jave Gradskim Društvima Crvenog križa na području Varaždinske županije, GDCK Varaždin (tel:042/214-496, mail: [email protected] ), GDCK Ivanec (tel: 042/781-534, mail: [email protected] ) , GDCK Ludbreg (tel: 042/819-522, mail: [email protected] ) i GDCK Novi Marof (tel: 042/611-401, mail: [email protected]) ovisno o području na koje su pristigli ili Društvu Crvenog križa Varaždinske županije (tel: 042/320-411, mail: [email protected] ) kako bi ih se evidentiralo za potrebe Službe traženja te im se osigurala potrebna pomoć.

Svim Društvima Crvenoga križa mogu se javiti i sve one osobe koje su iz organiziranog smještaja otišle u privatni smještaj u različite dijelove Hrvatske. Svi oni u Crvenome križu mogu dobiti humanitarnu pomoć (hranu, higijenu i ostale nužne potrepštine), psihosocijalnu podršku, kao i usluge Službe traženja.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije trenutno raspolaže sa dovoljno volontera ali svi oni koji žele pomoći mogu se javiti na mail [email protected] te ćemo ih angažirati prema potrebi.

Trenutno postoji potreba za prevoditeljima s ukrajinskog jezika i svi oni koji u tom dijelu mogu pomoći, molimo da se jave na e-mail [email protected] ili [email protected] .

Građani koji nude privatni smještaj izbjeglicama prijavljuju ga u Ravnateljstvo civilne zaštite na: [email protected] odnosno na 112.

Na nacionalnoj razini Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel za pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu uslijed ukrajinske krize. Svi oni koji žele pomoći, mogu to učiniti uplatom na žiro račun:

IBAN: HR0923600001503056530

Poziv na broj odobrenja : 705

Banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10

Primatelj: Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14-16, Zagreb

Za uplate iz inozemstva BIC (SWIFT) kod: ZABAHR2XXXX

Donirati se može i putem aplikacija za mobilno bankarstvo koristeći 2D barkod.

Sva prikupljena sredstva bit će namijenjena za pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu o kojemu skrbe članice Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na području Ukrajine i drugih država koje su prihvatile izbjeglice i svakodnevno im pružaju potrebnu pomoć, uključujući i Hrvatsku.

Komentari