bez dlake na jeziku

INTERVJU Direktor Čistoće odgovorio na najvruća pitanja, prozvao državu i švercere po tuđim kontejnerima

Povodom nezadovljstva vezanih uz račune za poglavito samačka stanovništva, ali i oko cijele prolematike razgovarali smo s direktorom Čistoće Davorom Skrozom. Naime, račun koji je do lipnja ove godine iznosio 42,20 kn sada je narastao na 109,13 kuna...

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 06.11.2018. 10:15

Zadnja izmjena: 06.11.2018. 10:22

Prema uredbi Vlade RH s 1. srpnja započeo je novi način prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, a građani se suočavaju s drugačijim načinom sortiranja, novim rasporedom odvožnje, ali i novim cijenama.

Povodom nezadovljstva vezanih uz račune za poglavito samačka stanovništva, ali i oko cijele prolematike razgovarali smo s direktorom Čistoće Davorom Skrozom. Naime, račun koji je do lipnja ove godine iznosio 42,20 kn sada je narastao na 109,13 kuna.

- Nitko nije napravio prigovor osim samačkih domaćinstava. To je zato jer su oni naučili da se u Varaždinu od 2005. naplaćivalo po članu domaćinstava, ali zakon je rekao da nema više naplate po članovima domaćinstva.  Cijena odvoza smeća se nije mijenjala do 2002. godine i tada je za samačka domaćinstva sveukupno bilo 134 odvoza godišnje ( miješani otpad, papir, plastika, staklo i glomazni otpad). Danas se broj odvoza popeo na 220 godišnje i dobijemo 5,95 kuna po odvozu, dakle, samačka domaćinstva praktički imaju povećanje po odvozu za 2,17 kuna - objašnjava Skroza i dodaje kako je obračunsko razdoblje svakih šest mjeseci, a smanjenje mješanog otpada znači i smanjenje cijene.

Što se pak tiče cijene minimalne javne usluge koja iznosi 55 kuna, glavni krivac za to je, ponovno ističe Skroza - država koja želi smanjiti proizvodnju mješanog komunalnog otpada, ali za to nije osigurala potrebnu infastrukturu.

- Da je država na primjer, izgradila kompostane onda mi ne bi trebali plaćati drugome, nego bi to imali osigurano. Da je država osigurala otkup plastike, onda bi mi svu plastiku predali nekom koncesionaru i ne bi to trebali plaćati. Mi moramo platiti određeni trošak zbrinjavanja papira, plastike, metala, a da država u tome sudjeluje, cijena minimalne javne usluge koji svi moraju plaćati više ne bi iznosila 55 kuna, već bi ona bila manja - govori nam direktor Čistoće.

Švercanje neprijavom

Iako se postoji računanje cijene prema članu domaćinstva, uredba o novom načinu prikupljanja otpada dopustila je da, ukoliko se svi stanari u stambenim zgradama dogovore, da se cijena formira prema članu domaćinstva što se u nekim zgradama već i dogodilo. Ipak, pojavio se još jedan problem u stambenim jedinicama. - Gledajte, postoji i slučajevi u nekim zgradama da se stanari nisu prijavili, oni bacaju smeće u kontejnere i švercaju se. Voda ide, struja ide, a za Čistoću ih nije briga i ne plaćaju, nego onda to njihovi sustanari moraju plaćati - objašnjavaju nam iz Čistoće i dodaju kako se neki stanovi švercaju godinama, a da ne plaćaju račune.

Odlaganje u tuđe kontejnere

Najveći problem i je, kako napominju iz Čistoće, nekontrolirano odlaganje otpada u tuđe kontejnere, što je problem za stanare stambenih zgrada jer im se broj odvoza povećava. - Građani sada mogu lokotima zaštititi kontejnere, a u javnoj raspravi je i donošenje odluke o postavi montažnih bokseva u kojima bi bili smješteni ti kontejneri - objašnjava Skroza i dodaje kako su građani o tome trebali prije misliti jer im je već u siječnju bio najavljeni novi način odvožnje otpada. Ipak, neki stanari u Varaždinu mogu biti primjer drugima.- Ovo je dvorište VTC-a, ova fotografija je snimljena isti dan, a kontejneri su na 50 metara udaljeni. Evo, stanari s fotografije desno su napravili boks i oni jedanput mjesečno odvoze otpad, a što se fotografije lijevo tiče, tu moramo dolaziti svaki drugi dan jer su kontejneri puni - govori nam Skroza i dodaje kako je Čistoća samo alat u provođenju Zakona koji je odredila država te ukoliko se količina mješanog komunalnog otpada ne smanji, penale neće platiti ni Čistoća niti Grad, već sami građani.

 

Komentari