kuna i euro

Foto - Počelo dvojno iskazivanje cijena i u varaždinskim kafićima

Piše: eMagazin

Objavljeno: 23.05.2022. 12:02

Kao što je poznato, obveza dvojnog iskazivanja cijena bit će na snazi u razdoblju od otprilike pet mjeseci prije uvođenja eura do godinu dana nakon uvođenja eura.

Poneki varaždinski kafići već su počeli svoje cijene iskazivati i u eurima, a dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima.

Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima cijene pojedinih proizvoda i ukupan iznos računa bili iskazani u objema valutama. Prema pravilima, tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena na cjenicima se neće smjeti nalaziti suvišne informacije koje bi mogle zbuniti potrošača.

Tako će se, primjerice, na etiketama u trgovinama osim cijene u kunama i eurima, smjeti nalaziti još samo fiksni tečaj konverzije (u punom brojčanom iznosu, dakle sa svih šest znamenki) kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate.

Komentari