europska sredstva

Geotehnički fakultet i Gumiimpex rade gumene podloge za igrališta koja prošišćuju zrak

Objavljeno: 15.03.2021. 17:51

Zadnja izmjena: 15.03.2021. 17:52

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gumiimpex-GRP d.o.o. zajedno rade na kreiranju proizvoda od reciklirane gume koji će pročišćavati zrak u gradskim sredinama.

Ovi će proizvodi biti primjenjivi u opremanju okoliša i objekata poput parkova, dječjih igrališta, vanjskih površina vrtića i škola te sportskih terena te omogućiti da se djeca igraju u „balonu“ čistog zraka.

Proizvodi od reciklirane gume, kao što su gumene obloge i ljevana guma, će se modificirati kako bi se dobio fotokatalitički aktivni sloj na površini proizvoda. Takav novi proizvod bi uslijed djelovanja Sunčevog zračenja služio kao pasivna zaštita zraka od onečišćivala tipičnih za gradske sredine: dušikovi oksidi (NOx), ugljični monoksid (CO) i hlapive organske tvari, koji potječu iz prometa i kućanstva. Ovakvi napredni materijali će u doglednoj budućnosti imati ključnu primjenu u „pametnim“ gradovima te daljnjem razvoju ekološki prihvatljivih tehnologija i opreme.

Istraživačko-razvojni projekt „Reciklirana guma i solarna fotokataliza – ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ je sufinanciran sredstvima Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 6.839.099,25 kuna, uz EU sufinanciranje u iznosu od 5.074.420,62 kuna.

Svrha ovog partnerstva je postizanje ekološke inovacije – novih, višenamjenskih proizvoda od reciklirane gume s fotokatalitički aktivnom površinom. Partner na projektu, tvrtka Gumiimpex-GRP d.o.o., posjeduje zavidno iskustvo u recikliranju otpadnih (rabljenih) auto guma čime već dugi niz godina doprinosi smanjenju štetnog utjecaja na okoliš uz ponovno korištenje vrijednih svojstava gume. Kao jedan od proizvoda od reciklirane gume nudi i zaštitne gumene obloge, popularno korištene na dječjim igralištima, sportskim terenima, u industriji, kućanstvima itd.

Komentari