prvo istraživanje itu

Integracija s Varaždinom donijet će milijune: Pitali smo gradonačelnike što planiraju

Grad Varaždin postaje predstavničko tijelo EU te će u suradnji s nadležnim ministarstvom moći raspisivati natječaje i provoditi višemilijunske razvojne projekte za cijelo to veće područje...

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 17.10.2021. 08:40

Zadnja izmjena: 17.10.2021. 10:33

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u ožujku 2019. godine donijelo Odluku kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju od 2021. – 2027. godine (mnogo spominjani: "ITU").

Varaždin je tako uz neke druge gradove u Hrvatskoj proglašen područjem na kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja. To znači otvaranje novih izvora financiranja bespovratnim novcem iz EU, pri čemu Grad Varaždin postaje predstavničko tijelo EU te će u suradnji s nadležnim ministarstvom moći raspisivati natječaje i provoditi višemilijunske razvojne projekte za cijelo to veće područje. 

Već sljedeći tjedan na Gradskom vijeću naći će se Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja (o čemu smo pisali ovdje), a mi smo poslali upit općinama i gradovima koji će u ITU mehanizam ući nakon što se to i formalno potvrdi na Gradskom vijeću. Ovdje donosimo prvi pregled planiranih projekata gradova koji će se financirati iz budžeta koji se oformi kao ITU, no važno je pritom napomenuti kako još uvijek nisu definirane točne smjernice i nije poznato koji će se projekti (uopće) moći sufinancirati te u kojem omjeru, zbog čega su moguće promjene oko prijedloga o kojima je ovdje riječ.

Grad Varaždin

Nacionalni plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske pružit će mogućnosti prijave projekata iz područja gospodarstva, javne uprave, obrazovanja, znanosti i istraživanja, tržišta rada i socijalne zaštite i zdravstva s naglaskom na ulaganja u zeleno i digitalno. Prema informacijama iz Grada Varaždina, budući da će u NPOO biti više raspoloživih sredstva nego u ITU mehanizmu, Grad Varaždin pokušat će projekte poput Centra kreativnih industrija (bivše kino DOM) i Varaždinske kuće sufinancirati iz tog izvora.

Projekti kojima bi se obnovila industrijska baština, izgradila infrastruktura u turizmu i kulturi te podigla razina elektro-mobilnosti u Gradu, mogli bi biti neki od projekata sufinanciranih raspoloživim sredstvima iz ITU mehanizma.

 

Novi Marof

Gradonačelnik Siniša Jenkač je kao projekte u Novom Marofu najavio u području kulture i turizma, gospodarstva te prometa, u kojem više nije gradnja cesta već integrirani prijevoz.

- Naši projekti koje ćemo pokušati realizirati kroz ITU mehanizam su obnova starog mlina u Presečnu, sportski park, naša vizija Poduzetničkog centra. Intenzivno ćemo se time baviti sljedećih sedam godina – rekao je Jenkač te dodatno pojasnio da je Novi Marof s dnevnim migracijama učenika i studenata, ali manje migracijama zaposlenih, dokazao dnevnu migraciju kao preduvjet pripadnosti varaždinskom urbanom području. 

Ludbreg

Prema najavima iz Grada Ludbrega, u pripremi su projekti koji će se pokušati realizirati kroz ITU mehanizam, a radi se o uređenju i dogradnji nove Gradske knjižnice te Povijesnom parku Ludbrežanka. 

- Nova zgrada Gradske knjižnice imat će površinu od 1240 m2, sa odjelom za odrasle, za djecu i mlade, sa čitaonicom i studijskom dvoranom, društvenim prostorom u vidu multifunkcionalne dvorane, kao i vanjskim trgom i parkom, dok će se „Ciglana Ludbreg“ prenamijeniti u interpretacijski centar, povijesni park te prezentacijski prostor lokalne industrijske i povijesne baštine - rekao je  gradonačelnik Dubravko Bilić. 

Kako dodaje, postojeći prostor prilagodit će se potrebama tržišta, turista, građanina i ostalih zainteresiranih skupina poput arheologa, stručne javnosti, školske djece, obrazovnih ustanova, muzeja i interpretacijskih centara sa sličnim sadržajima.

Varaždinske Toplice

Na ITU mehanizam prijavit će revitalizaciju perivoja Marije Ružičke Strozzi – uređenje stuba, staza, hortikulture, urbane opreme – gdje su glavni ciljevi projekta obnova i revitalizacija šuta i stepenica koja će obogatiti turističku ponudu Grada Varaždinskih Toplica, te vraćanje meteorološkog stupa koje bi dodatno svojom atrakcijom predstavljalo pozitivan impuls za razvoj turizma, vraćanje Varaždinskih Toplica kao značajne destinacije kontinentalnog turizma.

Drugi projekt je rekonstrukcija Trivijalne škole u Varaždinskim Toplicama koja je, kako poručuju iz Toplica, planirana kako bi se predmetnu građevinu, kao prvoklasan primjer zaštićene Kulturno - povijesne cjeline Varaždinskih Toplica te ujedno prepoznatljiv element topličke gradske vizure, zaštitilo i oplemenilo budućim korištenjem sukladnim njenom povijesnom značenju. 

 

 

Komentari