Nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila sve žalbe u postupku odabira ponude za energetsku obnovu V. Osnovne škole, silom zakona ugovorni je odnos nastupio danom objave odluke Državne komisije.

To znači da će odabrani izvođač odmah po postupku uvođenja u posao započeti s obnovom V. Osnovne škole. Radovi uključuju energetsku obnovu škole kao i rekonstrukciju električnih instalacija. Gradonačelnik Čehok je izrazio zadovoljstvo i pohvalio sve koji su provodili natječaj jer je Državna komisija u iscrpnom obrazloženju potvrdila kako je grad ispravno postupio u natječaju i odabiru izvođača: „Najvažnije je da započnemo s radovima što prije kako bismo mogli iskoristiti ovo vrijeme kada nema nastave. Veseli nas i činjenica da smo na natječaju dobili nižu cijenu od procijenjene i planirane u proračunu. Peta osnovna zaslužuje jednake uvjete kao i ostale škole. Učinit ćemo sve da se radovi okončaju u roku. Uskoro će se znati i odabrani izvođač za II. Osnovnu školu, i nju ćemo obnoviti i tako ćemo biti jedini grad u Hrvatskoj u kojem će sve škole ne samo biti u jednoj smjeni nego biti primjereno obnovljene.“

 

Komentari

11.05.2020. 08:53h Zadnja izmjena: 11.05.2020. 08:53