PROPISANI UVJETI

Ministarstvo obrane raspisalo natječaj za prijam 300 vojnika i mornara

Ministarstvo obrane RH

Objavljeno: 02.09.2021. 08:52

Zadnja izmjena: 02.09.2021. 08:52

Foto: Arhiva

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 300 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom službe 5. listopada ove godine.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je jučer javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu. Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021. godine
  • uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Prije prijma u službu u Oružane snage RH, kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu. 

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva obrane, telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Komentari