do 24. srpnja

Objavljeno prethodno javno savjetovanje za sanaciju bala u Brezju

Objavljeno: 14.07.2022. 18:45

Zadnja izmjena: 14.07.2022. 18:45

Grad Varaždin je danas objavio početak prethodnog javnog savjetovanja s gospodarskim subjektima zainteresiranim za projekt sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na području gospodarske zone Brezje procijenjene vrijednosti 148,8 milijuna kuna, uvećano za PDV.

Današnjom je objavom javnog savjetovanja započela druga faza projekta sanacije bala, tijekom koje će biti proveden postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg gospodarskog subjekta.

Tijekom narednih deset dana, zainteresirani poslovni subjekti imat će mogućnost upoznati se sa svim elementima buduće javne nabave za zbrinjavanje oko 96.808 tona baliranog otpada, uključujući tehničku specifikaciju, kriterije odabira gospodarskog subjekta, kriterije odabira ponude, kao i druge uvjete važne za izvršenje ugovora. Tijekom javnog savjetovanja, zainteresirani će subjekti imati priliku postaviti pitanja o samom postupku, ali i iznositi vlastite prijedloge na sam tekst i uvjete.

'Uklanjanje bi počelo krajem godine'

Do kraja jeseni očekuje se dovršetak postupka javne nabave i potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem te ugovora s Fondom za zaštitu okoliša o sufinanciranju 40% troška projekta. S ciljem osiguranja sredstava za financiranje vlastitog udjela, Grad će pokrenuti sve potrebne aktivnosti za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za dugoročno zaduživanje, za što je preduvjet rebalans proračuna Grada Varaždina o kojem će Gradsko vijeće odlučiti početkom 9. mjeseca.

- Uz dobru volju i odgovornost svih uključenih aktera, a što smo mogli zaključiti i iz dosadašnjeg djelovanja većine njih, nadam se kako bi do kraja godine započelo uklanjanje i trajno rješenje ogromnog tereta prošlosti koji u sebi ima tone otpada, ali i pravosudnih, ekoloških, sigurnosnih, političkih i kojekakvih drugih izdanaka - rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Rok je 24. srpnja

Postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranim poslovnim subjektima završava 24. srpnja, nakon čega će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju i Obavijest o nadmetanju, što je standardna procedura koja prethodi samom natječaju.

Objavljeno javno savjetovanje nalazi se na poveznici.

Komentari