U Županijskoj palači u Varaždinu potpisana su dva ugovora s korisnicima koja se financiraju iz projekta „Lokalne inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji LEPEZA VŽ“.

Ugovore je s korisnicima potpisao zamjenik župana Robert Vugrin koji je pritom izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ugovora te je korisnicima potpora zaželio puno uspjeha i sreće u radu. Varaždinska županija je 7. veljače po drugi puta raspisala Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje, a na Javni poziv  mogle su se prijaviti nezaposlene osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao, a pripadnici su ranjivih skupina, prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji imaju prebivalište u Varaždinskoj županiji. 

Minimalni iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 15.000,00 kn, dok je maksimalan iznos bio 35.000,00 kn.

Na drugi javni poziv su pristigle 3 prijave, od kojih su dvije ostvarile financiranje za lakše otvaranje djelatnosti i obavljanja posla, dok je jedna nažalost odbijena jer je prijavljena djelatnost nije prihvatljiva prema Programu dodjele potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu LEPEZA VŽ.

Dodajmo da je  projekt LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji LEPEZA VŽ vrijedan gotovo dva milijuna kuna koji se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj je Varaždinska županija, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Razvojna agencija Sjever-DAN i udruga „Njezina druga šansa“.

U okviru projekta je za dodjelu potpora osigurano 405.000,00 kn. Do sada je kroz ova dva javna poziva dodijeljeno ukupno 267.144,37 kn, a za preostalih 137.855,63 kn je raspisan i treći javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje koji je otvoren do 24. lipnja 2020. g. te ga možete pronaći na internetskoj stranici Varaždinske županije.

Ključne riječi: javni poziv, lepeza, ugovor,

Komentari

02.06.2020. 12:56h Zadnja izmjena: 02.06.2020. 12:58