konferencija

Sveučilište Sjever organiziralo Međunarodnu znanstvenu ESD konferenciju

Sveučilište Sjever

Objavljeno: 02.06.2023. 18:44

Zadnja izmjena: 02.06.2023. 18:47

Sveučilište Sjever u suradnji s Fakultetom za menadžment Sveučilišta u Varšavi, Poljska,  Pravnog fakulteta Sveučilišta Mohammed V u Rabatu, Maroko  organiziralo je 97. Međunarodnu znanstvenu ESD konferenciju (97th International Scientific Conference on Economic and Social Development).

Međunarodna znanstvena konferencija ekonomskog i socijalnog razvoja "Moderne tehnologije i inovativni koncepti u funkciji promicanja kulturne baštine"  se održala na Sveučilištu Sjever s ciljem približavanja tematike ekonomskog i socijalnog razvoja suvremenog svijeta široj znanstvenoj i stručnoj javnosti, naglašavanja značaja pravne perspektive suvremenih gospodarskih kretanja i njihova utjecaja na socijalni razvoj s naglaskom na Varaždin i okolicu.

Komentari