raspored

U Varaždinu i u okolnim naseljima ovog tjedna provodi se dezinsekcija komaraca

Objavljeno: 01.08.2022. 12:15

Zadnja izmjena: 01.08.2022. 12:35

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, na temelju Ugovora, provodit će mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina dana 2. i 4. kolovoza 2022. godine.

Suzbijanje će se provoditi 2. kolovoza u terminu od 4 do 6 sati na području Dravske park šume s pojasom uz Dravski kanal i stari tok Drave, na području šetališta Vatroslava Jagića, na području oko Gradskog groblja Varaždin, u Parku Ivana Pavla 2, Parku mladih, na javnoj površini u Brezju te na području Kapucinskog trga. Dana 4. kolovoza provodit će se na sljedećim javnim površinama u stambenom dijelu slijedećih naselja: naselje Gojanec, Jalkovec, Črnec Biškupečki, Kućan Marof, Kućan Donji i Kućan Gornji.

Dezinsekcija će se provoditi sa sredstvom Dimilin TB-2 te sintetskim piretroidom PHOBI SUPER PB koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva. Tretman suzbijanja će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja (ULV) s motornog vozila.

Iz Grada Varaždine mole građane da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također mole pčelare, ako na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.

Komentari