na dvije lokacije

U Varaždinu postavljen sustav za praćenje jačine buke i kvalitete zraka

Objavljeno: 24.11.2022. 18:12

Zadnja izmjena: 24.11.2022. 18:12

U sklopu Projekta "Implementacija sustava za praćenje jačine buke i kvalitete zraka u Gradu Varaždinu", uz sufinanciranje Fonda, na dvije je lokacije u Varaždinu postavljen sustav za praćenje jačine buke i kvalitete zraka.

Mjerna stanica sa senzorom buke s LED displejom postavljena je na stup javne rasvjete na Trg Petra Svačića kod željezničkog kolodvora te prati razinu buke i podatak o istoj prikazuje putem LED zaslona. Mjerna stanica sa senzorom kvalitete zraka s LED display-om postavljena je na stup javne rasvjete na Kapucinskom trgu. Ona u realnom vremenu prati kvalitetu zraka i razinu buke te uključuje i LED zaslon za prikaz razine buke. Izmjerene vrijednosti i prikaz podataka bit će dostupni na web sučelju i mobilnim aplikacijama.

- Važno nam je da zelenoj tranziciji našeg grada pristupimo sveobuhvatno i ovakav sustav parametrima pokazuje na čemu moramo raditi i kako djelovati. Onečišćenje zraka izrazito djeluje na kvalitetu života i važno je djelovati preventivno. Mi se zaista trudimo poticati naše građane da sami provode sve one mjere kojima doprinosimo čišćem zraku u našoj okolini, potičemo na vožnju biciklima i radimo na unapređivanju biciklističkih staza, sufinanciramo energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije, stoga je ovaj sustav još samo dodatni poticaj i za nas i za naše građane - rekao je zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković.

Komentari