Na današnjoj sjednici Županijske skupštine vijećnik Mladen Rogina rekao je kako je Opća bolnica Varaždin „lažirala podatke“ o opasnim i zapaljivim sredstvima koje posjeduje.

Na njegovu se izjavu reagirala varaždinska bolnica, a priopćenje prenosimo u cijelosti:

'' Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i provedbenim propisima, Opća bolnica Varaždin na zahtjev svih javnih tijela dostavlja revidirane i ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za svoje građevine i prostore koje koristi na području grada Varaždina.

Posljednji revidirani dokument je iz veljače 2019. godine u kojem su uredno, precizno i taksativno navedene opasne kemikalije i to:

Kisik O2, dušični oksidul N2O, dušik N2, acetilen C2H2, dizel gorivo, opasni medicinski otpad kataloški broj 18, natrijev-hipoklorit i sumporna kiselina.

OB Varaždin kao zdravstvena ustanova odgovorno brine o sigurnosti pacijenata, zaposlenika i šire zajednice.''

 

Komentari

30.09.2020. 14:28h Zadnja izmjena: 30.09.2020. 14:28