presica

Križanić: Povlačimo ponudu za prodaju farme u Brezju

Prema njegovim riječima, farma u Brezju, baš kao i ostale dvije devastirane farme Varaždinke kupljene su isključivo za proizvodnju, a ne za, kako je rekao, špekulativnu prodaju.

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 14.04.2022. 09:35

Zadnja izmjena: 14.04.2022. 09:35

Vetereinarska stanica Varaždin odustaje od ponude za prodaju farme u Brezju, rekao je danas direktor Josip Križanić na konferenciji za medije.

Prema njegovim riječima, farma u Brezju, baš kao i ostale dvije devastirane farme Varaždinke kupljene su isključivo za proizvodnju, a ne za, kako je rekao, špekulativnu prodaju.

- Procijenjena cijena nekretnine bila je 4,7 milijuna kuna, dok je procjena cijena 32.285 m2 zemljišta 3,9 milijuna kuna. Uprava je pristala na cijenu od 3,9 milijuna kuna budući da inveestitor kojem će se odbiti kod gradnje komunalni i vodni doprinos ima plaćene eventualne troškove rušenja, ako se odluči za drugu djelatnost - rekao je Križanić i dodao kako je mišljenje DORH-a također da se farma mora prodati po realnoj, procijenjenoj cijeni.

Iako se, kako je i sam Križanić istaknuo, gradska vlast, ali i javnost ne slažu s tim da se farma u Brezju stavi u funkciju, nakon povlačenja odluke o prodaji, ovakvu mogućnost ne isključuje.

- U narednom razdoblju će uprava Veterinarske stanice sigurno donijeti odluku o stavljanju ove lokacije u funkciju bilo na način predviđene djelatnosti, pošto ionako plaćamo komunalnu naknadu za farmu, bilo prodajom za istu djelatnost ili prenamjenom za neku drugu djelatnost - rekao je Križanić.

Podsjetimo, platforma Budimo grad prozvala je Križanića, ali i vijećnike HDZ-a da će podržavanjem ove odluke omogućiti da Veterinarska stanica Gradu Varaždinu proda farmu za tri puta više novaca nego što ju je kupila. 

 

Komentari