obavijest

U bolnici u Varaždinu za pacijente i posjete vrijede nove mjere

Objavljeno: 15.10.2021. 12:39

Zadnja izmjena: 15.10.2021. 12:43

Opća bolnica Varaždin na svojoj je mrežnoj stranici objavila nove upute za trijažni postupak pacijenata i posjete bolesnicima u OB Varaždin. Upute bolnicama je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

  • Trijažni postupak je obavezan: Svi ambulantni pacijenti koji ulaze u OB Varaždin dužni su proći trijažni postupak na ulasku ili upisnom mjestu Službe u koje su naručeni. Ukoliko se radi o ambulanti koja je dislocirana od Službe, pacijenti trijažni postupak obavljaju u ambulanti u kojoj obavljaju i pregled.
  • Uz covid potvrdu mjeri se temperatura: Odraslim osobama i djeci koji imaju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju mjeri se tjelesna temperatura i skenira EU digitalna Covid potvrda. Test vrijedi 48h -BAT ili 72h- PCR.
  • Što ako nemate covid potvrdu?: Odraslim osobama i djeci koji nemaju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju mjeri se tjelesna temperatura i popunjava trijažni listić.
  • Distanca, maske i dezinficijens: Prilikom dolaska pacijenata na mjesto trijaže pacijenti su dužni održavati distancu, dezinficirati ruke, nositi zaštitnu masku te se pridržavati vremena narudžbe. Ukoliko s pacijentom dolazi neophodna pratnja, za nju vrijedi ista procedura kao i za pacijenta.
  • Posjete su zabranjene: Što se tiče posjeta u Općoj bolnici Varaždin, one su do daljnjega zabranjene. Postoje iznimke u slučaju umirućih pacijenata ili kada je posjetitelj ključan za dobrobit pacijenta (odluka o zahvatu, operaciji, za djecu, odnosno situacije definira voditelj odjela sa stručnim kolegijem odjela vodeći brigu o rizicima za pacijente).
  • Izvanredna posjeta: Odluku o pojedinačnoj izvanrednoj posjeti na temelju procjene i razgovora s obitelji i/ili pacijentom donosi vodeći liječnik pacijenta ili voditelj odjela na kojem se pacijent liječi. Istom odlukom liječnik definira tko, odnosno koliko osoba smije u posjetu (suprug/supruga, roditelj/djeca). Posjetitelji kojima je dozvoljena iznimna posjeta dužni su proći trijažni postupak na ulasku u Službu/odjel te predočiti na uvid EU digitalnu Covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
  • Posjetitelj sam plaća testiranje: Ukoliko nema EU digitalnu Covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, posjetitelj sam plaća testiranje te se testira prije dolaska u zdravstvenu ustanovu. 

Komentari