održana sjednica

Zajednica sportskih udruga će za varaždinski sport iduće godine izdvojiti blizu 10 milijuna kuna

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 15.10.2020. 09:59

Zadnja izmjena: 15.10.2020. 09:59

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina će 2021. i 2022. godine za varaždinski sport izdvojiti 9 milijuna i 755 tisuća kuna godišnje. Također, prihvaćene su izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2020. godinu.

U ovogodišnji Program javnih potreba u sportu uvršteno je uređenje nogometnog igrališta u Hrašćici, s iznosom od 530.300 kuna, za ugradnju umjetne trave, nabavu zaštitne mreže i stupova iza golova, zaštitne ograde igrališta, za stroj za održavanje igrališta, za 4 gola te uslugu izrade projektne dokumentacije tribine na glavnom nogometnom igralištu.

Što se pak tiče sljedeće godine, sredstva su raspoređena na sljedeći način:

  • za poticanje i promocija sporta, odnosno sportske škole, vrhunske i perspektivne sportaše, sportske manifestacije u organizaciji ili suorganizaciji ZSUGV-a, međunarodnu suradnju te programe HOO-a i sportskih zajednica, predviđeno je 935.000 kuna.
  • Za provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži gradskih osnovnih škola planirano je 150.000 kuna.
  • Za provođenje dijela programa studenskih sportskih udruga iznos je 45.000 kuna.
  • Zajednica će za sufinanciranje sportskih udruga na temelju kriterija te za potporu pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate i razvojne programe izdvojiti 2.750.000 kuna.
  • Za zdravstvenu zaštitu sportaša previđeno je 265.000 kuna, a za sufinanciranje stručnih poslova u sportu, odnosno rad trenera mlađih dobnih kategorija te usavršavanja stručnih kadrova iznos je 880.000 kuna.
  • Za sportsko rekreativne aktivnosti građana predviđeno je 30.000 kuna, a za sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom 120.000 kuna.
  • Najveći je pojedinačni iznos za financiranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina te financiranje djelovanja Zajednice – 3.300.000 kuna.
  • Za sufinanciranje troškova održavanja funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge planirano je 1.000.000 kuna.
  • Sredstva za financiranje godišnje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana za provođenje programa sportskih škola su 100.000 kuna, a za financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena „Varaždin“ za klubove članove ZSUGV-a 140.000 kuna.
  • Naposljetku, za provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija o sportu predviđeno je 40.000 kuna.

 

Komentari