480 polaznika

Želite postati policajac? Još uvijek traje upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Piše: Iva Habulan

Objavljeno: 07.06.2022. 11:40

Zadnja izmjena: 07.06.2022. 11:40

Foto: Ilustracija (Arhiva)

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 480 polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023., a rok za podnošenje prijava je od 11. travnja do 15. kolovoza 2022. godine.  

Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju
  • nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine
  • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
  • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
  • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe
  • nisu članovi političke stranke

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  • popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova  ili u policijskim postajama
  • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole
  • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu
  • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti)

Odabir kandidata za upis u Program izvršit će se sukladno potrebama Ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti. Više informacija i detalji o prijavi dostupni su na stranicama Policijske uprave varaždinske.

Komentari