Na sjednici Županijske skupštine koja će se održati u srijedu naći se se prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

ŽUC je dostavio Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduživanje u svrhu financiranja ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije u iznosu od 15 milijuna kuna. Kako je u obrazloženju naveo ŽUC, zadnjih nekoliko godina došlo je do značajnog smanjenja prihoda Županijskim upravama za ceste. - U cilju zadržavanja postignutog standarda kao i sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama, predlaže se podizanje višegodišnjeg kredita u iznosu od 15 milijuna kuna - navode iz ŽUC-a i dodaju kako će se 3 milijuna kuna uložiti u sanaciju klizišta, 5 milijuna kuna namijenjeno je izvanrednom održavanju dok će se 7 milijuna kuna namijeniti za asfaltiranje, tj.presvlačenje novim slojem asfalta dotrajalih dionica na županijskim i lokalnim cestama. 

Ključne riječi: zaduživanje, ŽUC,

Komentari

28.09.2020. 09:33h Zadnja izmjena: 28.09.2020. 10:55