Nakon što je HNS-ov Zlatan Mošmondor na konferenciji za medije prozvao župana Radimira Čačića i optužio ga za netransparentnost, priopćenjem za medije javili su se iz Varaždinske županije.

Podsjetimo, Mošmondor je između ostalog rekao kako je državna revizija upozorila Čačića da je potrošio više od pola milijuna kuna za putovanja, hranu i piće, a da veći dio tih sredstava nije opravdao. Iz županije pak poručuju kako su iznesene informacije neistinite, ''djelomično namjerno, a djelomično kao rezultat nerazumijevanja'' te kako je Županija na području usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima za 2018. godinu dobila bezuvjetno pozitivno mišljenje državne revizije.

- Napomena revizije je bila da pravilnicima treba dodatno regulirati pitanje evidencije trošenja sredstava za reprezentaciju i ispunjavanja putnih naloga, ali o tome nisu izdali ni negativno niti uvjetno mišljenje, nego su dali preporuku. Da poslovanje Županije nije bilo usklađeno s mjerodavnim propisima, izdali bi negativno ili uvjetno mišljenje - poručuju iz Županije.

''Osam čajeva s medom i limunom''

Što se pak tiče troškova reperezantacije, iz Županije navode kako su pod tom stavkom i troškovi protokolarnih poklona kao što su kemijske olovke, kišobrani, blokovi i slični materijali koji čine 40 posto ukupnih troškova, dok preostale čine i događanja na najvišoj protokolarnoj razini koje je organizirala Varaždinska županija.

- Na kraju, postoji i stvaran trošak reprezentacije koji za župana, primjerice, iznosi 80 kuna na dan, što je otprilike na razini osam čajeva s medom i limunom. Na godišnjoj razini su svi troškovi župana za reprezentaciju u zemlji i inozemstvu iznosili 29.500 kuna, što je manje od jedne od više od 30 plaća kojih se dosad odrekao. To dovoljno govori o rastrošnosti župana - poručuju iz Županije. 

Što se tiče putnih naloga, službenici su vodili i vode evidenciju o službenim putovanjima tako što navode mjesto i vrijeme putovanja, cilj putovanja, osobe s kojima se komunicira te podnose izvještaj u svrhu evaluacije korisnosti putovanja. - Preporuka revizije je da i dužnosnici, kao i službenici, trebaju navoditi i osobe s kojima komuniciraju te o tome podnositi izvještaj, što je u koliziji sa samim statusom državnih dužnosnika koji, sukladno Zakonu o pravima i obvezama državnih dužnosnika, takve obveze nemaju - za kraj pišu iz Županije. 

 

Komentari

20.02.2020. 14:49h Zadnja izmjena: 20.02.2020. 14:49