ludbergin rođendan

Foto - Ne, nije bila prvoaprilska šala - vino je stvarno poteklo iz fontane u Ludbregu

Prema zapisu pavlinskog opata Honoriusa, zaštitnica grada rođena je 1. travnja 1141. godine.

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 02.04.2021. 10:12

Zadnja izmjena: 02.04.2021. 10:13

Ne, nije bila riječ o prvojaprilskoj šali. Jučer je iz fontane na Trgu Svetog Trojstva poteklo vino te je Ludberga tako proslavila 880. rođendan čime je ujedno obilježen Dan Centra svijeta.

Prema zapisu pavlinskog opata Honoriusa, zaštitnica grada rođena je 1. travnja 1141. godine. Legenda kaže da je nečastivog zauvijek protjerala iz grada tako da ga je odalamila drvenim križem tolikom silinom da ga je zabila u zemlju da je na suprotnoj strani zemaljske kugle nastala eksplozija od koje je danas ostao samo mali južnopacifički otočić Antipodes, stvarni antipod Ludbrega.

Komentari