DJEČJI TJEDAN

Potraga za blagom, zabavne radionice - evo što je organizirano za djecu idući tjedan

Piše: Iva Habulan

Objavljeno: 02.10.2021. 10:32

Zadnja izmjena: 02.10.2021. 10:33

Foto: Ilustracija

I ove se godine diljem Hrvatske, pa tako i u Varaždinu, obilježava Dječji tjedan koji će trajati od 4. do 10. listopada 2021. godine.

Ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice.

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja manifestacija koja obuhvaća brojne aktivnosti namijenjene djeci, a koju u Varaždinu pod Koordinacijskim odborom "Grad Varaždin - prijatelj djece" provode Grad Varaždin, Društvo "Naša djeca" Varaždin, Dječji forum za prava djeteta Društva Naša djeca, Dječji vrtić Varaždin i privatni vrtići, varaždinske osnovne škole, Pučko otvoreno učilište Varaždin, PU varaždinska, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, Društvo crvenog križa Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište sv. Nikola" i ostali partneri.

U nastavku pogledajte raspored programa za djecu:

Program u osnovnim školama:

Svakim danom od 4. do 10. listopada od 8 do 14 sati

I. osnovna škola Varaždin - Podizanje zelene zastave povodom dobivanja PLATINASTOG STATUSA eko-škole, Eko izložba - izložba literature na temu ekologije, eko radionice, upoznavanje utjecaja tehnologije na okoliš, upoznavanje EE (električnog i elektroničkog) otpada, sportske igre na školskom igralištu

II. osnovna škola Varaždin - Pustolovna potraga za gradom - šetnja gradom, palače, muzeji, igre na Starom gradu, upoznavanje djece s Konvencijom o pravima djece, likovni radovi na temu: dječja prava, crtanje kredom u školskom dvorištu, dječji plesovi, pjesma i svirka u školskom dvorištu ili učionicama, tradicijske igre za cijelu obitelj

III. osnovna škola Varaždin - Društvene igre, izrada plakata i likovnih radova, odlazit će se u prirodu i igrati igre u prirodi, čitat će se priče, pjevati, glumiti. Izrađivat će se letci s pozitivnim porukama i dijeliti učenicima, promicat će se volonterske aktivnosti i međusobno pomaganje Planiramo i mađioničarsku predstavu za djecu "Četiri čarobne riječi", u izvedbi Luke Vidovića. U predmetnoj nastavi, razrednici i predmetni učitelji će u svakom razrednom odjelu obrađivati Konvenciju o dječjim pravima na različite načine – kroz dramske, likovne i glazbene radionice, parlaonice i izradu plakata. Dječji forum provest će parlaonicu o dječjim pravima i obavezama za vrijeme epidemije Covid-a 19, izraditi plakate s temom dječjih prava i obaveza te sudjelovati u svim aktivnostima na nivou Grada koje će inicirati Dječje gradsko vijeće.

IV. osnovna škola Varaždin - Čitanje priča na otvorenom i igranje igara djetinjstva roditelja, djedova i baka. Virtualna međunarodna suradnju naših učenika s učenicima iz Indije - razmjena narodnih priča - folk stories.

V. osnovna škola Varaždin - "Dječji školski dan" – zamjena uloga, igre na satovima TZK, terenska nastava – odlazak na radionice DND, debate o temama vezanim uz Konvenciju UN-a o pravima djece, likovni radovi, osnaživanje rada Vijeća učenika i Dječjeg gradskog vijeća – obrada teme dječje participacije: uloga VU i DGV, mogućnosti, načini i područja djelovanja, početak kampanje za Izbore u DGV

VI. osnovna škola Varaždin - Razgovor o dječjim pravima, učenici će obojiti pločnike na školskom trgu, izrada prigodnih plakata, izrada likovnih radova na temu dječjih prava

VII. osnovna škola Varaždin - Igrokaz, rasprava o dječjim pravima i potrebama

Centar Tomislav Špoljar Varaždin - Djeca pjevaju, slikaju, peku, vježbaju, kredom ukrašavaju igralište, izložba radova

Katolička osnovna škola - Izrada 10 mobil-zastavica koje će krasiti Ulicu Ivana Gundulića i sudjelovanje u programima Dječjeg tjedna

Komentari