Grad Prelog već tradicionalno povodom Dana planeta Zemlje, provodi veliku eko akciju čišćenja okoliša koja podrazumijevaju čišćenje svih naselja, javnih površina, potoka, šumaraka i prostora uz javne prometnice.

Akcija pod nazivom „Zelena čistka“ će se provoditi u periodu od 14. do 21. travnja, a u akciju su uključeni:

  • Grad Prelog,
  • Turistička zajednica Grada Preloga
  • Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.,
  • Mjesni odbori u suradnji s Udrugama sa područja Grada,  
  • Osnovne škole Prelog, Draškovec i Cirkovljan
  • Srednja škola Prelog
  • lovačka i ribolovna društva,

Takođr, pozivaju se svi ekološki osviješteni građani i građani dobre volje da se pridruže ovoj akciji, a mjesta okupljanja su: Osnovna škola Prelog, Srednja škola Prelog, Osnovna škola Draškovec, Osnovna škola Cirkovljan, dok su okupljališta za ostala naselja Domovi kulture.

Grad Prelog će za sve sudionike akcije osigurati vreće za otpad i zaštitne rukavice, dok će GKP PRE-KOM d.o.o. izvršiti prihvat i odvoz prikupljenog otpada, a građani se pozivaju da putem e-maila ([email protected]) ili telefonski (040/638-693) najkasnije do 12. travnja potvrde svoje sudjelovanje. 

 

Komentari

06.04.2018. 17:53h Zadnja izmjena: 06.04.2018. 17:57