Gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek je 11. siječnja objavio javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini. U okviru javnog poziva prikupljati će se pisani prijedlozi projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Preloga, u područjima kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 350.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 30.000,00 kn. Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta. Rok za prijavu na natječaj je 26. veljače 2017. godine. Javni natječaj je raspisan na osnovu Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga.

Istovremeno je objavljen i javni poziv za prijavu projekata za financiranje javnih potreba u sportu. Ukupna planirana visina sredstava za udruge u sportu je 560.000,00 kn. Pozivaju se udruge na ispunjavanje prijavnice na natječaj kako bi mogli osigurati sredstva za aktivnosti koja se predviđaju u udruzi.

Sve upute i propisani obrasci mogu se pronaći ovdje. 

Komentari

12.01.2018. 11:14h Zadnja izmjena: 12.01.2018. 11:15