arheološka istraživanja

200 tisuća kuna za dodatno istraživanje Gomile u Jalžabetu i Gamule u Martijancu

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 04.04.2022. 18:47

Zadnja izmjena: 04.04.2022. 19:05

Ministarstvo kulture i medija RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, odobrila je Program zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine u 2022. godini - lokacija Gomila.

Nositelj projekta je Institut za arheologiju RH, partneri su Općine Martijanec i Jalžabet, a od strane Ministarstva kulture i medija RH odobreno je 200.000 kuna. Općine Jalžabet i Martijanec sudjeluju u projektu financijski, svaka sa 25.000 kuna, dok planirani trošak projekta iznosi 325.000 kuna.

Projektom će se nastaviti istraživanja na prostoru Arheološke zone Bistričak i to na lokacijama Gomila u Jalžabetu i Gamula u Martijancu.Trajanje projekta predviđeno je od svibnja do prosinca 2022. godine.

Što se radova tiče, predviđeno je:

  • održavanje profila na Gomili u Jalžabetu, flotacija, obrada nalaza i interdisciplinarna istraživanja
  •  geofizička istraživanja, ciljani probni rovovi
  • stvaranje jasnije slike arheoloških zona kojima pripadaju Gomila u Jalžabetu i Gamula u Martijancu
  • rekognosciranjem položaja izdvojenih na LIDARskom snimku, upotpunili bi znanje o arheološkim lokalitetima svih razdoblja u pobrđu južno od Drave
  • upotpuniti konzervatorsku podlogu i znanstvene informacije kao izvor turističkih proizvoda

 

Komentari