Ki?enjem boži?ne jelke ispred župne crkve Svetoga Jurja u Maruševcu u subotu su po?eli programi "Adventa u Maruševcu", ?iji su organizatori Op?ina Maruševec i Kuburaška udruga Maruševec.

Program su pripremili mališani i tete iz dje?jeg vrti?a "Maja P?elica" iz Donjeg Ladanja i KUD "Klaruš". Slatke paketi?e i bombone, koje su osigurali organizatori, podijelili su Djedovi Boži?njaci iz Moto kluba "Grof Bombeless" iz Vinice.

Kuburaška udruga Maruševec, Lova?ko društvo Fazan Maruševec i Udruga hrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Maruševec po?astili su sve prisutne na prostoru ispred župne crkve kuhanim vinom i ?ajem. Nakon toga održan je i "Boži?ni koncert" na kojem su nastupili u?enici Glazbene škole Varaždin, Zbor srednje škole s pravom javnosti Maruševec i tamburaši KUD-a "Klaruš".

>> VIDEO/FOTO: Boži?ni koncert "Adventa u Maruševcu" oduševio sve okupljene

Program je nastavljen u nedjelju, 21. prosinca, kada je održan 2. Adventski sajam u Maruševcu. Udruge i pojedinci iz op?ine Maruševec, ali i susjednih op?ina i gradova, u prostorima Doma kulture op?ine Maruševec izložili su niz predmeta vezanih uz Advent i Boži?. Tako se tu našlo prijedloga prigodnih darova, predmeta iz bogate baštine ovog kraja, ali i tradicionalnih jela i kola?a. Na sajmu su se predstavile Udruga žena Jurketinec, Udruga žena Preslica iz Sra?inca, vezilje KUD-a Benedikt iz Svibovca Podravskog, Božena Carevi? iz Ivanca, Blanka Mar?ec iz ?alinca, U?eni?ka zadruga Srednje škole s pravom javnosti Maruševec, U?eni?ka zadruga "Klaruš" O.Š. Maruševec, Marija Kelemen iz Koretinca, Ema Breški iz ?alinca, Valentina Vincek iz Koretinca, Katarina Grahi? iz Vinice, Magdalena Bogdany iz Maruševca i Josip Tomašek–Lovrek iz Selnika, koji je izložio ru?no izra?ene jaslice.

Sajam su simboli?no otvorili na?elnik op?ine Maruševec Ivan Šagi, predsjednica Op?inskog vije?a Andreja Pti?ek i zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kiši?, a otvorenje su popratili tamburaši i pjeva?i KUD-a "Klaruš". ?lanovi Kuburaške udruge Maruševec za sve posjetitelje i izlaga?e pripremili su kuhano vino i ?aj.

U sklopu "Adventa u Maruševcu" održat ?e se i tradicionalna Boži?na pri?a KUD-a "Klaruš", i to u utorak, 23. prosinca u 17:00 sati u Župnoj crkvi Svetoga Jurja u Maruševcu.

Komentari

23.12.2014. 10:12h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Izvor: Adventski sajam je održan u prostorima Doma kulture