poziv iz grada

Ako niste dobili dječju božićnicu, a trebali ste, Grad Varaždin poziva vas da uputite reklamaciju

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 21.12.2018. 12:31

Zadnja izmjena: 21.12.2018. 12:45

Grad Varaždin poslao je važnu obavijest za roditelje / staratelje koji imaju djecu rođenu od 1.1.2001.godine do  kraja  2018. godine, s prebivalištem na području Grada Varaždina te vas poziva da ukoliko niste dobili  „dječju božićnicu“  da se javite na reklamaciju.

Zahtjev za reklamaciju predaje se  Gradu Varaždinu uz presliku  osobne iskaznice roditelja i presliku dokumenta djeteta iz kojeg je vidljivo prebivalište djeteta (osobna iskaznica, putovnica ili potvrda o prebivalištu i OIB djeteta.

Reklamacije će se podnositi  svaki radni dan od 7.00-10.00 sati  od 2. siječnja do 20. siječnja 2019. godine u Upravnom odjelu  za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo  Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

Dokumenti potrebni za reklamaciju : (kopija osobne iskaznice, putovnice ili potvrda o prebivalištu djeteta i kopija osobne iskaznice roditelja/ staratelja ili zakonskog zastupnika).

 

Komentari