Arboretum: Prije 55 godina u Marčan stigli prvi budući vrtlari

Objavljeno: 07.07.2013. 12:42

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:30

Užitak druženja sa samoniklim i uzgajanim biljem, s ure?enim prostorima i prirodnom krajinom, dakle, neprekidno druženje s lijepim, neke su od prednosti koje je svojim u?enicima desetlje?ima pružala Vrtlarska škola na Vinici.

Potonja je po?ela s radom još 1. rujna 1958. godine, a u prvu generaciju upisano je 40 u?enika, isti?e u svojim sje?anjima Franjo Hreš?, koji je do škole putovao iz rodnog Majerja.

- Uglavnom smo svi bili stipendisti razli?itih poduze?a iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Još uvijek pamtim kako se nastava inicijalno odvijala u jednoj prostoriji dvorca koji je neko? pripadao obitelji grofa Bombellesa – navodi Hreš? u pismu kojeg je sa zajedni?kom fotografijom "zlatne" generacije uputio iz Dubrovnika svojem nešto mla?em kolegi po struci, varaždinskom doajenu vrtlarstva Franji Paveti?u.

- Prvi direktor škole i ?a?kog doma bio je Jaroslav Zima (1955. godine bio je ?lan Narodnog odbora varaždinskog kotara za osnivanje dvogodišnjih škola za omladinu i odrasle), a potom ga 1960. godine naslje?uje Vinko Jur?i?. Prvi temelji za staklenike po?eli su se kopati tijekom rujna 1959., a za novu školsku zgradu u studenome iste godine – prisje?a se F. Hreš? po?etaka rada škole u Mar?anu koja je zbog blizine arboretuma koji i danas plijeni ljepotom te bogatstvom biljnih vrsta, služila kao stalna u?ionica na otvorenome budu?im cvje?arima i vrtlarima.

Radovi na izgradnji su dobro napredovali, pa je zgrada škole otvorena 26. velja?e 1961. godine.

- Treba znati da je moja, prva generacija u?enika, zapo?ela i uspješno završila radove na staklenicima, a i nastava je završena u novoj školskoj zgradi. U njoj su potom još brojne generacije vrtlara mogle uživati tijekom svog obrazovanja – zaklju?uje Hreš?.

Ina?e, za prvu generaciju vrtlara predavanja su obi?no bila u jutarnjem terminu, a popodne je izvo?ena prakti?na nastava. Sve je, dakako, zavisilo od poslova i vremena. Primjerice, ako je bila za popodne najavljena kiša, praksa je bila ujutro, a teoretski dio nastave popodne.

U školske klupe sjedali bi i u subotu, a u?enici su osim radova u polju, staklenicima i rasadniku, sudjelovali pri ure?enju sela te parka.

Tekst prenosimo iz Varaždinskog tjednika od 1. srpnja.

Komentari