OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Atlantic Grupa dolazi u Poduzetničku zonu Kneginec

Objavljeno: 18.03.2021. 22:21

Zadnja izmjena: 18.03.2021. 22:32

Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec održalo je u četvrtak, 18. ožujka u prostorijama Društvenog doma u Turčinu svoju 35. sjednicu u aktualnom mandatu.

Općinski vijećnici prihvatili su odluku o prodaji 41 tisuće kvadratnih metara zemljišta u Poduzetničkoj zoni Atlantic Grupi. Oni su otkupili zemljište za obavljanje svojih poslovnih djelatnosti te će pravovremeno obavijestiti javnost o svojim daljnjim poslovnim aktivnostima na području Poduzetničke zone Kneginec.

Proširenje cesta na Varaždin Bregu

Načelnik Općine Gornji Kneginec Goran Kaniški predložio je Općinskom vijeću da odobri kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije u iznosu do 437.500 kuna za radove na proširenju ceste, rješenju odvodnje i izgradnje nogostupa na ŽC 2250 na području Varaždin Brega, Banjščina, što je Vijeće i usvojilo. Općinsko vijeće tako je ovlastilo je općinskog načelnika da s Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije sklopi sporazum za navedene radove odmah po završetku postupka javne nabave. Sporazumom će se Općina Gornji Kneginec obvezati financirati radove sa omjerom od 25%, maksimalno do 437 tisuća kuna, dok će preostali iznos radova u omjeru od 75% financirati Županijska uprava za ceste Varaždinske županije obzirom na činjenicu da se radi o županijskoj cesti.Općinsko vijeće Gornjeg Kneginca donijelo je još nekoliko odluka:

  • Nakon izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća koje se prvenstveno odnose na prilagodbu izmijenjenim zakonskim odredbama, uređeno je pitanje sazivanja konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća te održavanje sjednica elektroničkim putem u slučaju nastupanja posebnih okolnosti.
  • Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu, odobrena je isplata donacije DVD Varaždinbreg u iznosu od 200.000 kuna za potrebe rekonstrukcije i adaptacije  Vatrogasnog doma.
  • Donijeta je i odlukla o djelatnosti koja će se obavljati u prostoru Vatrgoasnog centra u Gornjem Knegincu, podmirivanje troškova održavanja, režijskih troškova, uvjete davanja prostora na privremeno korištenje od strane trećih osoba i slično. 
  • Općinsko vijeće odobrilo je i sklapanje ugovora za izvođenje radova na uređenju parkirališta u Kolodvorskoj ulici u Turčinu nasuprot ambulante. Ugovor će se temeljem provedenog postupka jednostavne nabave potpisati s tvrtkom Mihatrans, a cijena radova iznositi će 68.308,00 kuna bez PDV-a.

Komentari