Iz Općine Petrijanec obavještavaju sumještane o postavljanju mobilnih reciklažnih dvorišta na području općine te obavještavaju da je prikupljanje glomaznog otpada besplatnom u dvorištu zgrade Općine Petrijanec.

Pozivaju sve da iskoristite mogućnost zbrinjavanja otpada, a sve u cilju zaštite okoliša od onečišćenja.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada komunalni redar provodi:

  • Redoviti nadzor područja Općine
  • Posebnu pozornost na lokacije na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
  • Postavljanje znakova zabrane
  • U općini je uspostavljeni sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadnu

 

U mobilno reciklažno dvorište odlaže se:

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima,

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest),

uključujući prazne spremnike pod tlakom,

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu,

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari,

detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente,

drvo koje sadrži opasne tvari, papirna i kartonska ambalaža, papir i karton, metalna ambalaža, metali, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti.

U mobilno reciklažno dvorište može se odložiti i građevni otpad, ali samo onaj otpad koji nastaje održavanjem i sitnim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, ukratko sav problematični otpad i to potpuno BESPLATNO.

Komentari

20.05.2020. 18:22h Zadnja izmjena: 20.05.2020. 18:31