EKOLOGIJA

Besplatno korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta za mještane Općine Petrijanec

Objavljeno: 19.04.2020. 19:00

Zadnja izmjena: 19.04.2020. 19:53

Općina Petrijanec osigurala je za svoje mještane uslugu sakupljanja otpada, za čije je prikupljanje i razvrstavanje obvezno reciklažno dvorište - i to putem mobilnog reciklažnog dvorišta. 

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih drugih vrsta otpada iz kućanstva. 

Na području općine Petrijanec određeno je sedam lokacija na kojima će se nalaziti reiklažna dvorišta. Prikupljanje je besplatno za mještane Petrijanca. 

Od 22. do 24. travnja, od srijede do petka reciklažna dvorišta će se nalaziti na lokacijaka kod Društvenog doma u Petrijanecu, u Majerju kod NK Majerje, u Petrijancu kod NK Orač, u Novoj Vesi kod NK Nova Ves, te u Zelendvoru, Družbincu i Strmcu Podravskom.

Komentari