Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2018. godine u blokadi su bila 274 123 građana Republike Hrvatske. Dug građana iznosio je 18,73 milijarde kuna, a krajem 2017. godine u blokadi su bila 319 752 građana, čije je ukupno dugovanje iznosilo 42,76 milijardi kuna. U blokadi su i Varaždinci pa pogledajte stanje dugovanja blokiranih u konkretnim brojkama.

Prema stanju od 30. rujna 2018. godine u Varaždinskoj županiji je od 175 951 stanovnika 10 109 stanovnika bilo blokirano, a ukupni iznos blokade iznosi je 634.381.252. Udio blokiranih građana po broju stanovnika u postocima je 5,75, a udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u postocima je 8,48.

Što se tiče grada Varaždina, on se prema broju blokiranih građana našao na 12. mjestu s 3.091 blokiranih građana od ukupno 46.946 stanovnika koliko ih živi u gradu. Udio blokiranih u ukupnom broju stanovnika grada u postocima iznosi 6,58, dok prema broju radno sposobnog stanovništva (od 15-64 godine) udio blokiranih građana u postocima iznosi 9,78. 

Promatrano po udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva za 25 gradova na rang listi kreiranoj po kriteriju iznosa duga građana Varaždin se sa svoja 46.946 stanovnika od kojih je 3.091 blokirano smjestio na 7. mjestu, a ukupan dug iznosi 278.009.840

Komentari

07.11.2018. 09:38h Zadnja izmjena: 07.11.2018. 10:40