Bruno Hranić imenovan u partnersko vijeće SZ Hrvatske

Objavljeno: 22.03.2011. 08:08

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:09

Rješenjem Poptredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Bruno Hranić, općinski načelnik Općine Vidovec imenovan je članom Partnerskog vijeća za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Partnersko vijeće u svom radu potiče razvoj sjeverozapadne Hrvatske, definira zajedničke razvojne prioritete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području sjeverozapadne Hrvatske, predlaže Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva razvojne projekte na razini statističkih regija, sudjeluje u izradi i praćenju učinaka programskih dokumenata namjenjenih razvoju statističkih regija i daje smjernice pri izradi županijskih razvojnih strategija.


Komentari