Sa željom udruživanja mladih ljudi s područja Općine Beretinec te njihova uključivanja u  život i rad lokalne zajednice, ponovno je oživjela udruga mladih u Beretincu (BUM), a na održanoj izbornoj skupštini uz nazočnost načelnika Igora Kosa, zamjenika načelnika Matije Kefelje te predsjednika Vijeća Nikole Žganeca, izabrano je novo vodstvo.

Za predsjednika udruge izabran je Alan Boršćak, za dopredsjednicu je izabrana Petra Koren, a za tajnika Patrik Žganec. Prvenstveni cilj udruge je druženje mladih ljudi i uz to napraviti nešto korisno za zajednicu i mlade ljude kako bi se poboljšala njihova kvaliteta života u Općini Beretinec. To uključuje stvaranje različitih projekata, ideja i  aktivnosti vezanih uz problematiku mladih i njihov položaj u društvu. BUM je do sada realizirao projekt „Volontiraj! Pokreni sebe, pokreni ljude oko sebe“ koji je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda.

Komentari

16.04.2018. 15:19h Zadnja izmjena: 16.04.2018. 15:32