Prošle se godine Prelog našao u društvu niza općina i gradova iz Međimurske županije, kojima su odobreni troškovi ugradnje WiFi-a, kroz incijativu WiFi4EU. Čakovec, Prelog, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Selnica, Šenkovec i Štrigova tako su dobili ukupno 150.000,00 eura za troškove ugradnje WiFi-a!

Na području Grada Preloga postavljeno je ukupno 13 točaka (10 vanjskih i 3 unutarnja), u Prelogu ispred Doma kulture, crkve sv. Jakoba, u Parku Mladosti, na prostoru Tržnice Prelog, na prostorima Zmajarskog kluba Rode, Nautičkog kluba Labud, Caffe bara Marina te kampa Marina, u Oporovcu su točke postavljene na prostoru odmorišta za bicikliste, u Draškovcu u Sportskoj dvorani Osnovne škole Draškovec, u Cirkovljanu i Čehovcu uz društvene domove.

Kroz ovaj europski projekt, ukupno 3400 općina dobilo je vaučere pojedinačne vrijednosti od 15 000 eura za troškove ugradnje Wi-Fi pristupnih točaka na javnim mjestima, npr. u gradskim vijećnicama, javnim knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima. Ukupan proračun u tom pozivu iznosio je 51 milijun eura, a prijave su zaprimljene iz svih zemalja koje sudjeluju u programu, tj. iz država članica EU-a, Islanda i Norveške.

Inicijativa WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena propisa EU-a u području telekomunikacija koja obuhvaća nove mjere za ispunjavanje sve većih potreba Europljana za povezivošću i poticanje konkurentnosti Europe. Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj Europskoj uniji.

Ključne riječi: grad prelog,

Komentari

10.07.2020. 18:34h Zadnja izmjena: 10.07.2020. 18:39