Cijena komunalnog doprinosa na čekanju

Suprotno očekivanjima, na sjedici Gradskog vijeća u utorak nije donesena odluka o povećanju cijena komunalnog doprinosa
Objavljeno: 03.03.2010. 00:25

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Suprotno o?ekivanjima, u Gradu Varaždinu ju?er nije donesena odluka o pove?anju cijena komunalnog doprinosa. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu jednoglasnom je odlukom vije?nika skinut s dnevnog reda sjednice Gradskog vije?a. - Na ovu odluku primili smo više amandmana, a prije kona?ne odluke moramo se još konzultirati s resornim ministarstvom. Od njih ?emo zatražiti obrazloženje je li mogu?e da se komunalni doprinos posebno obra?unava za stambene, a posebno za poslovne objekte - rekao je zamjenik gradona?elnika Varaždina Zlatko Horvat. Najavio je da bi se o Odluci o komunalnom doprinosu moglo ponovno raspravljati ve? ovaj mjesec. Ina?e, oporbeni vije?nici HNS-a su izra?unali da bi komunalni doprinos za stambene objekte, prema prijedlogu gradona?elnika Ivana ?ehoka, poskupio 300 posto. Od takvog prijedloga vladaju?i su na kraju odustali, a koliko ?e gra?ani i investitori pla?ati komunalni doprinos zasad nije poznato.

(ep) 03.03.2010.

Komentari