obavijest

Dječji vrtić Suncokret u Svetom Đurđu upisuje novu generaciju mališana

Objavljeno: 02.05.2024. 12:59

Foto: Ilustracija

Općina Sveti Đurđ raspisala je oglas za upis djece u program Dječjeg vrtića Suncokret Sveti Đurđ za pedagošku godinu 2024./2025. Godinu.

Iz Općine pozivaju sve roditelje djece koja će do 1. Rujna 2024. Navršiti najmanje 12 mjeseci, na podnošenje zahtjeva za upis za:

  1. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
  2. Program predškole integriran u redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Obrazac je dostupan na Internet stranici dječjeg vrtića, kao i u Dječjem vrtiću 'Suncokret Sveti Đurđ'. Ostale detalje o potrebnoj dokumentaciji i slično možete naći ovdje.

Komentari